Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

Slobodan pristup informacijama

13.11.2019.

Slobodan pristup informacijama - rješenje br. 007-19-5018-3

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni list CG, broj: 44/12), i člana 196 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku ( Službeni list CG, br. 60/03 i 32/11), rješavajući zahtjev za pristup informacijama Socijaldemokratske partije donosi rješenje kojim se odobrava pristup informaciji o izdatim ličnim kartama.

08.11.2019.

Slobodan pristup informacijama - rješenje br. UPI-007-19-4806-3

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni list CG, broj: 44/12), i člana 196 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku ( Službeni list CG, br. 60/03 i 32/11), rješavajući zahtjev za pristup informacijama donosi rješenje kojim se odobrava pristup informaciji o pojačanim kadrovskim kapacitetima u Direkciji za praćenje obuka policijskih službenika, kopiji izrađene analize i plana slanja policijskih službenika u inostranstvo i o broju sprovedenih obuka za poštovanje CPT preporuka.

05.11.2019.

Slobodan pristup informacijama - rješenje br. 007-19-4783-5

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni list CG, broj: 44/12), i člana 196 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku ( Službeni list CG, br. 60/03 i 32/11), rješavajući zahtjev za pristup informacijama NVO MANS donosi rješenje kojim se odobrava pristup informaciji o vozilima.

05.11.2019.

Slobodan pristup informacijama - rješenje br. 007-19-4951-3

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni list CG, broj: 44/12), i člana 196 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku ( Službeni list CG, br. 60/03 i 32/11), rješavajući zahtjev za pristup informacijama NVO MANS, donosi rješenje kojim se odobrava pristup informaciji o vozilima.

04.11.2019.

Slobodan pristup informacijama - rješenje br. 007-19-4334-3

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (,,Službeni list CG", broj: 44/12 i 30/17) i člana 125 stav 6 Zakona o upravnom postupku ,,Službeni list CG", br.56/14, 20/15, 40/16 i 37 /17) postupajući po žalbi NVO MANS, donosi rješenje kojim se usvaja žalba NVO MANS.

04.11.2019.

Slobodan pristup informacijama - rješenje br. UPI-007-19-4943-3

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni list CG, broj: 44/12), i člana 196 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku ( Službeni list CG, br. 60/03 i 32/11), rješavajući zahtjev za pristup informacijama NVO MANS donosi rješenje kojim se odobrava pristup informaciji o vozilima.

04.11.2019.

Slobodan pristup informacijama - rješenje br. 007-19-4786-4

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni list CG, broj: 44/12), i člana 196 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku ( Službeni list CG, br. 60/03 i 32/11), rješavajući zahtjev za pristup informacijama NVO MANS donosi rješenje kojim se odobrava pristup informaciji o ugovoru o prodaji/poklonu vozila.

04.11.2019.

Slobodan pristup informacijama - rješenje br. 007-19-4785-4

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni list CG, broj: 44/12), i člana 196 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku ( Službeni list CG, br. 60/03 i 32/11),rješavajući zahtjev za pristup informacijama NVO MANS donosi rješenje kojim se odobrava pristup informaciji o vozilima.

24.10.2019.

Slobodan pristup informacijama - rješenje br. UPI-007-19-4464-3

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni list CG, broj: 44/12), i člana 196 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku ( Službeni list CG, br. 60/03 i 32/11), rješavajući zahtjev za pristup informacijama Instituta alternativa donosi rješenje kojim se odobrava pristup informaciji o kopiji izrađenog Predloga zakona o kritičnoj infrastrukturi i ostalo.

14.10.2019.

Slobodan pristup informacijama - rješenje br. 007-19-4385-4

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni list CG, broj: 44/12), i člana 196 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku ( Službeni list CG, br. 60/03 i 32/11), rješavajući zahtjev za pristup informacijama NVO MANS donosi rješenje kojim se odobrava pristup informaciji o vozilima.