Manja slova Veća slova RSSPitajte Ministarstvo

Vijesti

03.03.2014.

Javni poziv NVO za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o upravnoj inspekciji

Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o upravnoj inspekciji.

03.03.2014.

Javni poziv za uključivanje javnosti u pripremu Predloga zakona o upravnoj inspekciji

Ministarstvo unutrašnjih poslova, upućuje javni poziv zainteresovanoj javnosti (građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici i opštinama, strukovnim udruženjima, političkim strankama, sindikatima, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o upravnoj inspekciji.

02.03.2014.

Urađena Procjena opasnosti od organizovanog kriminala – SOCTA

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova izradila je Procjenu opasnosti od teškog i organizovanog kriminala – SOCTA. Dokument je izradio Radni tim za izradu strateških dokumenata UP na osnovu podataka dobijenih o stanju, dinamici i trendovima teškog i organizovanog kriminala iz policijskih izvještaja i procjena, obavještajnih informacija, analitičkih prikaza, istraživanja i drugih izvještaja koje su izradile relevantne domaće institucije ili međunarodne i regionalne policijske i druge organizacije, kao i koristeći širok spektar javno dostupnih izvora...

01.03.2014.

Obilježen Dan zaštite i spašavanja

Obilježen Dan zaštite i spašavanja

Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova obilježio je prvi put Dan zaštite i spašavanja i danas u Podgorici organizovao vježbu Morača 2014.

28.02.2014.

Usaglašen i parafiran Protokol o implementaciji Sporazuma između Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka

Usaglašen i parafiran Protokol o implementaciji Sporazuma između Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka

Pregovori između delegacije Vlade Crne Gore i delegacije Vlade Republike Italije o zaključivanju Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije o implementaciji Sporazuma između Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka, održani su 27. i 28. februara 2014. godine u Podgorici, u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova.

28.02.2014.

Taktičko-pokazna vježba spašavanja povodom Dana zaštite i spašavanja

Povodom obilježavanja 1. marta, Dana zaštite i spašavanja, Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova organizuje taktičko-pokaznu vježbu spašavanja nakon saobraćajne nezgode, u 11h u Ul. Serdara Jola Piletića, preko puta PC Palada, Podgorica.

27.02.2014.

Ministar Konjević boravio u radnoj posjeti Bijelom Polju

Ministar Konjević boravio u radnoj posjeti Bijelom Polju

Ministar unutrašnjih poslova mr Raško Konjević, državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova mr Jadranka Vojinović, direktor Uprave policije Slavko Stojanović, boravili su u radnoj posjeti opštini Bijelo Polje. Audio

27.02.2014.

Predlog Odluke o obrazovanju Savjeta za saradnju sa NVO

Radna grupa za pripremu Predloga odluke o obrazovanju Savjeta za saradnju sa NVO pripremila je Predlog odluke. Pozivamo zainteresovane NVO da do 4. marta 2014.godine dostave sugestije na Predlog odluke.

26.02.2014.

Izvještaj o konsultacijama u vezi sa pripremom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima

Shodno članu 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“,broj 12/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje podatke o završenim konsultacijama u vezi postupka pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima.

26.02.2014.

Ministar Konjević u posjeti Bijelom Polju

Ministar unutrašnjih poslova mr Raško Konjević, državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova mr Jadranka Vojinović, direktor Uprave policije Slavko Stojanović, boraviće sjutra 27. februara u radnoj posjeti opštini Bijelo Polje. Posjeta će početi obilaskom graničnog prelaza Dobrakovo u 11 časova.