Manja slova Veća slova RSSPitajte Ministarstvo

Vijesti

18.02.2015.

Odluka o dodjeli nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja

Ministarstvo unutrašnjih poslova-Komisija za sprovođenje postupka dodjele nagrada i priznanja donijela je O D L U K U o dodjeli nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja

17.02.2015.

Naredba o vremenskom periodu i putu, odnosno djelovima puta na kojima je obavezna upotreba zimske opreme

Na osnovu člana 132 stav 4 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Službeni list CG“, br. 33/12 i 58/14), Ministarstvo unutrašnjih poslova, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva saobraćaja i pomorstva, donijelo je Naredbu o vremenskom periodu i putu, odnosno djelovima puta na kojima je obavezna upotreba zimske opreme...

15.02.2015.

Crna Gora poslala humanitarnu pomoć poplavljenima u Albaniji i pripremila pomoć za Makedoniju

Crna Gora uputila je u subotu Republici Albaniji pogođenoj poplavama humanitarnu pomoć vrijednu 50.000 eura, dok je pomoć za poplavljene u Republici Makedoniji pripremljena u petak i čeka dalju koordinaciju nadležnih organa dviju država. Shodno zahtjevu koji je uputila Republika Albanija, zbog velikih poplava koje su pogodile tu državu, Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane i Crveni krst Crne Gore izdvojili su 1.300 ćebadi, 300 kabanica, 15 šatora (za 5 osoba), 200 pari gumenih čizama, 200 kuhinjskih setova (x5) i 1.000 podmetača...

13.02.2015.

Javni poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama

Na osnovu čl. 6 i 7 stav 1 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo unutrašnjih poslova, upućuje JAVNI POZIV zainteresovanoj javnosti (građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici i opštinama, strukovnim udruženjima, političkim strankama, sindikatima, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama

13.02.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u vezi sa pripremom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama.

Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u vezi sa pripremom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama.

13.02.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama

Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama

13.02.2015.

Spisak zakona čiji je obrađivač MUP, za koje je u toku ili će se organizovati javna rasprava u 2015. godini

Shodno članu 5 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje spisak zakona o kojima će sprovesti javnu raspravu.

12.02.2015.

Nastavljena serija okruglih stolova o novom Zakonu o upravnom postupku

Nastavljena serija okruglih stolova o novom Zakonu o upravnom postupku

Današnjom prezentacijom nastavljena je serija okruglih stolova koju Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava za kadrove organizuju u cilju upoznavanja predstavnika državnih organa sa novim Zakonom o upravnom postupku (ZUP).

11.02.2015.

Održana prva prezentacija novog Zakona o upravnom postupku

Održana prva prezentacija novog Zakona o upravnom postupku

Prva od šest prezentacija novog Zakona o upravnom postupku (ZUP) okupila je danas u Podgorici predstavnike visoko rukovodnog kadra iz ministarstava i samostalnih organa uprave.

10.02.2015.

Sjutra prezentacija novog Zakona o upravnom postupku

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava za kadrove, uz tehničku podršku IPA projekta “Jačanje kapaciteta upravljanja EU sredstvima i opštih upravnih procedura“ finansiranim od strane EU, sjutra 11. februara 2015. godine, organizuje prvu od šest prezentacija novog Zakona o upravnom postupku (ZUP).