Manja slova Veća slova RSSPitajte Ministarstvo

Vijesti

07.08.2020.

Ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Timu za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Timu za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima.

06.08.2020.

Generalni direktor Mirsad Mulić za RTCG: Požarna sezona stabilna, sistem zaštite i spašavanja reagovao profesionalno i odgovorno

Generalni direktor Mirsad Mulić za RTCG: Požarna sezona stabilna, sistem zaštite i spašavanja reagovao profesionalno i odgovorno

„Požarna sezona u Crnoj Gori od 1. juna do 29. jula je bila stabilna i mirna, ukoliko se uporedi sa 2017. godinom, kada je tokom jula i avgusta zabilježeno 3.125 požara na otvorenom. Od 29. jula do 04. avgusta, situacija se mijenja. Ona je bila pod kontrolom, ali na momente veoma složena i dramatična. U tom periodu, na području iznad centralnog i južnog dijela, registrovan je 341 požar“, saopštio je generalni direktor Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Mirsad Mulić gostujući u Jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore.

05.08.2020.

Javni poziv za predlaganje tri kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA)

Komitet ministara Savjeta Evrope je 24. oktobra 2013. godine usvojio Rezoluciju CM/Res(2013)28 o pravilima za izbor članova Grupe eksperata za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA). U skladu sa ovom rezolucijom države potpisnice Konvencije Savjeta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima su pozvane da podnesu kandidature za GRETA-u, za ne više od tri kandidata/tkinje koji ispunjavaju zahtjeve navedene u pravilima ove Rezolucije. Shodno navedenom, Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva zainteresovane predstvanike/ce akademske zajednice, civilnog društva i profesionalce koji se bave pitanjima iz oblasti koje se odnose na borbu protiv trgovine ljudima da učestvuju u procesu izbora tri kandidata/kinje za članove/ce Grupe ekperata za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA).

05.08.2020.

Javni konkurs “STOP TRGOVINI LJUDIMA!“ za finansiranje projekata /programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u 2020. godini

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini („Službeni list CG“, broj 57/19) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite I promovisanja ljudskih i manjinskih prava u 2020. godini Ministarstva unutrašnjih poslova objavljuje javni konkurs

04.08.2020.

Tim za kontrolu tačnosti biračkog spiska: Oko 50.000 birača sa dokumentima kojima je istekao rok važenja, produžićemo radno vrijeme područnih jedinica i filijala za građanska stanja

Tim za kontrolu tačnosti biračkog spiska: Oko 50.000 birača sa dokumentima kojima je istekao rok važenja, produžićemo radno vrijeme područnih jedinica i filijala za građanska stanja

U ovom trenutku, oko 50.000 birača posjeduje lična dokumenta kojima je istekao rok važenja. Stoga, još jednom pozivamo sve građane kojima je istekao rok važenja ličnih identifikacionih dokumenata da, u što kraćem roku, predaju zahtjev za njihovu zamjenu. Ministarstvo unutrašnjih poslova će preduzeti sve potrebne aktivnosti, kako bi građani, sa što manje čekanja, mogli izvršiti ovu obavezu. Radno vrijeme će biti produženo, tako da će područne jedinice i filijale raditi sa građanima od 08:00h do 16:00h, a u Područnoj jedinici Podgorica od 8:00h do 18:00h.

03.08.2020.

Ministar Nuhodžić otvorio Centar za prihvat na Božaju: Crna Gora, na odgovoran i human način, poštuje ljudska prava stranaca koji traže međunarodnu zaštitu

Ministar Nuhodžić otvorio Centar za prihvat na Božaju: Crna Gora, na odgovoran i human način, poštuje ljudska prava stranaca koji traže međunarodnu zaštitu

U situaciji kada sve kompleksniji migracioni izazovi ne poznaju granice i sa kojima se nijedna država sama ne može izboriti, ne treba da zaboravimo da je u središtu migracija ljudski život. Kao zemlja kandidat koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja, Crna Gora iskazuje snažnu posvećenost prema potrebama ugroženih lica koja su prisiljena da napuste svoje matične države.

01.08.2020.

Generalna direktorica Milanka Baković za RTCG: Pozivamo građane da zamijene ličnu kartu kojoj je istekao rok važenja

Generalna direktorica Milanka Baković za RTCG: Pozivamo građane da zamijene ličnu kartu kojoj je istekao rok važenja

Ministarstvo unutrašnjih poziva građane koji imaju ličnu kartu kojoj je istekao rok važenja da, do zaključenja biračkog spiska, podnesu zahtjev za zamjenu, kako bi mogli ostvariti biračko pravo na izborima koji će biti održani 30. avgusta.

31.07.2020.

Ministar Nuhodžić uručio ključeve stanova u Nikšiću: Dobro opremljen, obučen i stambeno obezbijeđen pripadnik bezbjednosne službe čuva ugled svakog građanina, društva i države

Ministar Nuhodžić uručio ključeve stanova u Nikšiću: Dobro opremljen, obučen i stambeno obezbijeđen pripadnik bezbjednosne službe čuva ugled svakog građanina, društva i države

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić uručio je danas u Nikšiću pripadnicima službi bezbjednosti ključeve stanova i poručio da dobro opremljen, obučen i stambeno obezbijeđen pripadnik bezbjednosne službe čuva ugled ne samo svoje porodice već svakog građanina, društva i države...

30.07.2020.

Ministar Nuhodžić poručio iseljenicima: Vaš primjer je zalog multietničke i građanske Crne Gore kakvoj težimo i kakvu iz dana u dan stvaramo

Ministar Nuhodžić poručio iseljenicima: Vaš primjer je zalog multietničke i građanske Crne Gore kakvoj težimo i kakvu iz dana u dan stvaramo

Dani dijaspore su istinski praznik zajedništva i festival multikulture. Lijep je osjećaj kada se susretnu najbliži - u dobru, u dobroj namjeri i volji. To je snaga ovdašnjih ljudi. Tradicija koju ste stvorili podstrek je generacijama koje dolaze i koje će, u to sam siguran, imati istu emociju kada je riječ o njihovom zavičaju, o državi iz koje potiču. A na nama je da stvaramo mogućnosti širokog povezivanja, da razvijamo kulturne posebnosti, da unapređujemo privredne aktivnosti, da budemo partner u razvoju poslovnih i drugih ideja“,saopštio je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić na manifestaciji „Dani dijaspore“, koja je danas održana u Petnjici.

29.07.2020.

MUP: Pozivamo crnogorske državljane koji stiču punoljetstvo do 30. avgusta, da podnesu zahtjev za izdavanje lične karte ili pasoša

MUP: Pozivamo crnogorske državljane koji stiču punoljetstvo do 30. avgusta, da podnesu zahtjev za izdavanje lične karte ili pasoša

Povodom predstojećih lokalnih i parlamentarnih izbora zakaznih za 30. avgust 2020. godine, podsjećamo da je Ustavom Crne Gore propisano da pravo da bira i da bude biran ima državljanin Crne Gore, koji je navršio 18 godina života i ima najmanje dvije godine prebivališta u Crnoj Gori. Takođe, Zakonom o izboru odbornika i poslanika, članom 68b, propisano je da je prilikom dolaska na biračko mjesto birač dužan da preda ličnu kartu ili pasoš predsjedniku biračkog odbora, kao neophodan uslov za ostvarivanje biračkog prava.