Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Državni sekretar Pejanović: Crna Gora snažno posvećena jačanju otpornosti društva na pojave nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu

Državni sekretar Pejanović: Crna Gora snažno posvećena jačanju otpornosti društva na pojave nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu
Datum objave: 15.09.2020 12:18 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova i nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma Dragan Pejanović učestvovao je na OEBS online konferenciji “Efektivno partnerstvo u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode do terorizma“.

Konferencija koja je okupila visoke zvaničnike iz država članica OEBS-a, kao i visoke predstavnike i praktičare iz međunarodnih organizacija, privatnog sektora i civilnog društva, pružila je platformu za diskusiju i razmatranje opcija za jačanje međunarodne i međusektorske saradnje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu.

“Ova konferencija se održava u vrijeme pandemije COVID-19, koja predstavlja značajnu opasnost po sigurnost, zdravlje i dobrobit naših društava. I dok se naše vlade bore protiv globalne pandemije, nasilni ekstremisti i terorističke grupe u čitavom ideološkom spektru ranjivost ovog trenutka vide kao priliku za ekspanziju”, istakao je Pejanović u toku svog izlaganja.

On je naglasio da prostor i način na koji teroristi i nasilni ekstremisti djeluju ne prepoznaje nacionalne granice i to je razlog zbog kojeg se nijedna država ne može isključivo na nacionalnim osnovama izboriti sa ovim izazovima.

U Crnoj Gori je rizik od ovih prijetnji niži u odnosu na zemlje regiona, ali je naša zemlja snažno usmjerena ka pružanju podrške globalnom odgovoru, uzimajući u obzir činjenicu da terorizam i srodne pojave predstavljaju prijetnju vrijednostima poput vladavine prava, ljudskih prava i demokratije. Upravo polazeći od same prirode ovih fenomena, međunarodna saradnja predstavlja katalizator u borbi protiv svih oblika radikalizacije i nasilnog ekstremizma, saopštio je Pejanović. Osvrnuo se i na značaj uključivanja rodne dimenzije u borbu protiv terorizma i pratećih pojava, obzirom da je evidentno i učešće žena u terorističkim organizacijama.

Pejanović je učesnike konferencije informisao da je početkom godine Vlada Crne Gore donijela novu Strategiju prevencije i suzbijanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma za period 2020-2024. godine, s pratećim Akcionim planom, koja kao glavni strateški cilj postavlja povećanu otpornost crnogorskog društva, bolji odgovor institucija i snažniju međunarodnu poziciju Crne Gore u borbi protiv ovih prijetnji.

Nacionalni koordinator je saopštio da je Operativni tim za sprovođenje Strategije, u saradnji sa civilnim društvom i uz podršku Misije OEBS-a, 2018. godine oformio Nacionalnu platformu za borbu protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, koja predstavlja primjer dobre prakse kada je u pitanju sveobuhvatan pristup ovim fenomenima. Platforma okuplja predstavnike državnih institucija, lokalnih samouprava, medija, političkih partija, nevladinih organizacija, vjerskih zajednica, akademske zajednice i pojedinaca i omogućava da se kroz dijalog doprinese efikasnom odgovoru na ove izazove.

Učesnici konferencije su se saglasili da je za uspješnu borbu protiv radikalizacije, nasilnog ekstremizma i terorizma potrebna mreža partnera, jačanje i korišćenje sposobnosti i stručnosti, kako državnih i međunarodnih organizacionih struktura, tako i privatnog i civilnog sektora.