Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu nagrada i priznanja

Datum objave: 14.01.2019 14:36 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo unutrašnjih poslova - Komisija za sprovođenje postupka dodjele nagrada i priznanja, u skladu sa Pravilnikom o vrstama nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja i načinu njihove dodjele (“Sl. list CG”, broj 8/18) pokreće postupak dodjele nagrada i priznanja i upućujeJAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA


učesnicima zaštite i spašavanja za posebne zasluge u razvoju sistema zaštite i spašavanja i iskazanu ličnu požrtvovanost u sprovođenju zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara.

Predlog za dodjelu nagrada i priznanja mogu da podnesu državni organi, jedinice lokalne samouprave, operativne jedinice za zaštitu i spašavanje, nevladine organizacije, humanitarne organizacije, privredna društva, preduzetnici i druga pravna i fizička lica.

Predlog za dodjelu dvije plakete, dvije značke, deset zahvalnica i pet novčanih nagrada treba da sadrži:
- podatke o učesniku zaštite i spašavanja koji se predlaže za nagradu i priznanje;
- obrazloženje predloga za dodjelu nagrade ili priznanja i razlozima predlaganja;
- vrstu nagrade ili priznanja za koju se učesnik zaštite i spašavanja predlaže;
- podatke o predlagaču.

Predlog može da sadrži i priloge (popis ostalih ostvarenih rezultata učesnika zaštite i spašavanja na području zaštite i spašavanja i sl.), na osnovu kojih se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata učesnika zaštite i spašavanja predloženog za dodjelu nagrade i priznanja.

Predlozi za dodjelu nagrada i priznanja dostavljaju se Ministarstvu unutrašnjih poslova - Komisiji za sprovođenje postupka dodjele nagrada i priznanja, u periodu od 15. do 30. januara 2019. godine.

Adresa za slanje predloga za dodjelu nagrada i priznanja:

- pošta: Ministarstvo unutrašnjih poslova - Komisija za sprovođenje postupka dodjele nagrada i priznanja, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 22, 81000 Podgorica (sa naznakom: „Javni poziv - Direktorat za vanredne situacije“) - faks: 020/481 833 - e-mail: mup.emergency@t-com.me

Komisija za sprovođenje postupka dodjele nagrada i priznanja razmotriće sve dostavljene predloge i donijeti odluku o dodjeli nagrada i priznanja, koja će se objaviti na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova, najkasnije do 15. februara 2019. godine.KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DODJELE NAGRADA I PRIZNANJA