Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Pejanović u Istanbulu: Crna Gora će nastaviti da jača otpornost društva na pojave nasilnog ekstremizma i radikalizacije

Pejanović u Istanbulu: Crna Gora će nastaviti da jača otpornost društva na pojave nasilnog ekstremizma i radikalizacije
Datum objave: 07.12.2018 10:36 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crna Gora je posvećena stvaranju funkcionalnog i održivog sistema prevencije nasilnog ekstermizma i radikalizacije koja vodi ka terorizmu, i u tom cilju sprovodi aktivnosti na nacionalnom i lokalnom nivou, uz uključenost svih društvenih aktera, poručio je državni sekretar u MUP-u i nacionalni koordinator – rukovodilac međuresorskog Operativnog tima za implementaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma Dragan Pejanović na VI sastanku grupe Savjeta za regionalnu saradnju nacionalnih kontakt tačaka za prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma u Jugoistočnoj Evropi koji se održava u Istanbulu.

Crna Gora je u grupi manje potencijalno ugroženih zemalja, saopštio je državni sekretar Pejanović, ali različiti oblici radikalizacije i nasilnog ekstremizma nijesu nepoznati crnogorskom društvu, te se posebna pažnja u kontinuitetu posvećuje ovoj temi, naročito imajući u vidu opredeljenje naše zemlje da očuva multietnički, multinacionalni i multivjerski sklad i spriječi svaki vid stigmatizacije i diskriminacije.

Pored Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih organa sektora bezbjednosti, koji u okviru redovnih aktivnosti i učešćem u regionalnim i međunarodnim inicijativama doprinose suzbijanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije, od izuzetnog značaja je i rad drugih društvenih subjekata u Crnoj Gori, koji kroz međusobnu koordinaciju i konkretne projekte doprinose jačanju otpornosti društva na ove fenomene, naveo je državni sekretar Pejanović.

MUPU tom smislu, informisao je o aktivnostima koje sprovode Ministarstvo poljoprivrede, ekonomije, sporta, zdravstva, prosvjete, rada i socijalnog staranja i drugi resori, i izrazio zadovoljstvo doprinosom koji na ovom planu daju civilni sektor i lokalne zajednice. Prema njegovim riječima, mladi su najranjivija grupa u odnosu na pojave nasilnog ekstremizma i radikalizacije, te su mnogi programi u Crnoj Gori posvećeni upravo njima, kako kroz sistem obrazovanja, tako i kroz različite inicijative usmjerene na njihovo zapošljavanje i društveni angažman.

Ukoliko na vrijeme prepoznamo uzroke i pokretače ovih pojava smanjićemo potencijalne rizike, naveo je Pejanović, dodajući da će buduće aktivnosti biti usmjerene na adekvatno razumijevanje pokretača radikalizacije, jačanje postojećih i osmišljavanje novih mehanizama za koordinaciju među odgovornim institucijama i izrazio očekivanje da će se nastaviti kvalitetna regionalna saradnja.

Šesti sastankak grupe Savjeta za regionalnu saradnju nacionalnih kontakt tačaka za prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma u Jugoistočnoj Evropi održava se u okviru konferencije za koordinaciju borbe protiv terorizma i sprečavanja i suzbijanja nasilnog ekstremizma koju su organizovali Savjet za regionalnu saradnju (RCC), u saradnji sa Vladom Turske i sistemom Integrisanog upravljanja unutrašnjom bezbednošću (IISG) na Zapadnom Balkanu. Pored pomenutih tema bilo je diskusije i o sajber bezbednosti i radikalizaciji na internetu i sprečavanju ilegalnog posedovanja i zloupotrebe malokalibarskog oružja i lakog naoružanja (SALW).