Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Ministar Nuhodžić na Devetom zasijedanju „Ženskog parlamanta“: Nasilje u porodici prioritet u agendi Ministarstva unutrašnjih poslova

Ministar Nuhodžić na Devetom zasijedanju „Ženskog parlamanta“:  Nasilje u porodici prioritet u agendi Ministarstva unutrašnjih poslova
Datum objave: 26.11.2018 16:29 | Autor: Skupština Crne Gore; MUP

Ispis Štampaj stranicu


Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić učestvovao je danas na Devetom zasijedanju „Ženskog parlamanta“ i ovom prilikom odgovarao na pitanja učesnica. Prisustvo današnjem sazivu ministar je iskoristio da predstavi aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije na planu prevencije nasilja u porodici i nasilja nad ženama, kao i mjere i radnje koje nadležni na tom planu preduzimaju u cilju evidentiranja i procesuiranja počinilaca ovih krivičnih djela.

Odgovarajući na postavljeno pitanje, ministar Nuhodžić je saopštio da Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije registruje i vodi evidenciju o slučajevima nasilja u porodici i nasilja nad ženama, te da se u cilju povećanja efikasnosti i adekvatnog evidentiranja ovih događaja u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja intenzivno radi na razvijanju informatičke platforme za razmjenu podataka. Podaci koji će se razmjenjivati između Uprave policije i centara za socijalni rad, a ova aktivnost usklađena je sa Istanbulskom konvencijom i na sveobuhvatan način pružiće sliku o prisutnosti ove pojave i principima na kojima se borba protiv ove vrste nasilja zasniva, kazao je ministar.

Današnje zasijedanje „Ženskog palamenta“ bilo je prilika i da ministar Nuhodžić predstavi podatke o broju registrovanih krivičnih djela u 2017. i 2018. godini, a koji se odnose na oblast nasilja u porodici. Tako je, kako je kazao ministar, u 2017. godini registrovano 200 krivičnih djela iz člana 220 Krivičnog zakonika - nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i osam krivičnih djela koja se dovode u vezu sa nasiljem u porodici, a u istom periodu izvršeno je 1.392 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Takođe, kako je ministar saopštio, za prvih devet mjeseci ove godine, izvršeno je 193 krivičnih djela iz člana 220 KZ i dvadeset krivičnih djela koja se dovode u vezu sa nasiljem u porodici, a u istom periodu izvršeno je 1.270 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

S tim u vezi ministar je kazao da raspoloživi podaci i statistika iz godine u godinu pokazuju veći broj prijava nasilja u porodici, što ne ukazuje na porast nasilja, već je rezultat drugačije percepcije kako žrtava, tako i okoline u odnosu na povjerenje u rad institucija. Ovi podaci, kako je istakao ministar, upravo ukazuju na pozitivne korake koje je između ostalih preduzelo i Ministarstvo unutrašnjih poslova na osnaživanju žrtava i cjelokupnog društva da nasilje treba prijaviti, a da će nasilnici biti procesuirani.

Ovom prilikom ministar je podsjetio da je Ministarstvo preduzelo niz aktivnosti u cilju poboljšanja stanja u ovoj oblasti, među kojima je u prvom redu formiranje multiresorskog Operativnog tima za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama, a kojeg čine predstavnici kako nadležnih institucija, tako i relevantnih nevladinih organizacija.

Ministar je pojasnio da su rezultati već vidljivi i da je od februara mjeseca, kada je Tim formiran, inicirano više mjera koje su doprinijele opštem poboljšanju postojećeg stanja, među kojima su uvođenje instrukcije za izricanja Naredbe za udaljenje iz stana i drugih prostorija za stanovanje, a kroz sagledavanje nedostataka u radu nadležnih, Tim je naložio i sveobuhvatnu i obaveznu procjenu bezbjednosnog rizika za žrtve, od kojeg ishoda će zavisiti dalji koraci u postupanju.

Rukovođeni dobrom praksom uspostavljenog modela „konferencija slučaja”, koju su do formiranja Tima, sprovodili predstavnici NVO, Savjeta za građansku kontrolu policije i CB Podgorica, navedeni model je uspostavljen na nacionalnom nivou, istakao je ministar i dodao da je Operativni tim razmatrao više od petnaest konkretnih, vrlo složenih i zahtjevnih slučajeva, u vezi sa kojima su nadležnim institucijama data uputstva i instruisan njihov dalji rad na predmetima.

Takođe, Ministarstvo unutrašnjih poslova je, zajedno sa ostalim vladinim i nevladinim institucijama potpisalo novi Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici, u kojem je kao izuzetno važno i djelotvorno tijelo u sistemu zaštite od nasilja, prepoznat i Operativni tim, i to kao instanca kojoj se mogu obratiti čak i multidisciplinarni timovi, ukoliko nijesu u mogućnosti da određeni slučaj uspješno riješe.

Takođe, MUP je nedavno potpisao i Memorandum o saradnji sa Udruženjem „Roditelji“, kako bi se istakla uloga roditelja i odgovornost i otvorenost policije na planu prevencije nasilja u porodici i nasilničkog ponašanja među mladima, kazao je ministar i dodao da Uprava policije već sprovodi niz aktivnosti usmjerenih na edukaciju djece školskog uzrasta na temu vršnjačkog i drugih oblika nasilja.

Na današnjem zasijedanju bilo je riječi i o aktivnostima koje Ministarstvo i Uprava policije sprovode na planu edukacije i osposobljavanja kadrova, u cilju obezbjeđivanja što profesionalnijeg odgovora policijskih službenika na oblike porodičnog nasilja. Na ovaj način, kroz proaktivne i multidiciplinarne aktivnosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova nastoji da kreira društveni ambijent sa nultom tolerancijom na nasilje.