Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Javni poziv za pripremu Nacrta Strategije za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem i municijom 2019-2025 i Akcionog plana

Datum objave: 24.10.2018 09:01 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 10 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za građanska stanja i lične isprave  u p u ć uj e

JAVNI POZIV

organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključе u postupak pripreme Nacrta  Strategije za  za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine, malokalibarskim i lakim oružjem i municijom, od 2019. do 2025. godine i Akcionog plana i dostave svoje inicijative, prijedloge, sugestije i komentare u pisanom ili elektronskom obliku na adresu:  Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, broj 22, Podgorica   ili   putem    e-maila: sektorup@t-com.me.

Konsultacija zainteresovane javnosti traje 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Programom rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu, za IV kvartal, zbog potrebe povećanja bezbjednosti, predviđeno је donošenje Strategije za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine, malokalibarskim i lakim oružjem i municijom, od 2019. do 2025. godine, s pripadajućim Akcionim planom, u cilju suzbijanja nezakonite proizvodnje, nabavke, posjedovanja, trgovine i krijumčarenja malokalibarskog i lakog oružja i municije, kao i svih drugih zloupotreba i negativnih pojava, u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. Naime, u ovoj oblasti, nameće se potreba djelotvornog i koordiniranog preduzimanja mjera i aktivnosti u skladu sa smjernicama i odlukama datim u međunarodnim i nacionalnim dokumentima.

Sprovođenjem ovog strateškog dokumenta, doprinijeće se smanjenju količine malokalibarskog i lakog oružja i municije u vlasništvu fizičkih i pravnih lica, uključujući vojsku i policiju, kao i sprječavanju njegovog širenja, suzbijanju nezakonitog posjedovanja, proizvodnje i trgovine, kao i bezbjednom upravljanju zalihama oružja i municije, uništavanju viškova, praćenju transfera naoružanja, а stvoriće se uslovi za punu implementaciju obaveza koje proističu iz članstva u međunarodnim i regionalnim organizacijama, čime će se doprinijeti bezbjednosti.
Za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti zadužena је Mira Radović, načelnica u Direkciji za vozače, vozila i oružje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ćе sve prispjele inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Nacrta Strategije za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine, malokalibarskim i lakim oružjem i municijom od 2019. do 2025. godine i Akcionog plana.

Nacrt Strategije možete preuzeti ovdje