Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Lista kandidata NVO koji su predloženi za članove Etičkog odbora

Datum objave: 27.03.2018 16:32 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje

Listu kandidata NVO

koji su predloženi za članove Etičkog odbora, koji prati primjenu Kodeksa policijske etike, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Na osnovu javnog poziva koji je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo 12.03.2018.godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana radne grupe Etičkog odbora, koji prati primjenu Kodeksa policijske etike.

Ime i prezime kandidata

1. Zoran Vujičić
Naziv nevladine organizacije – predlagača
1. NVO ,,35mm’’
2. NVO Inicijativa mladih za ljudska prava YIHR
3. NVO Građanska alijansa
Ime i prezime kandidata

2. Jelena Milić
Naziv nevladine organizacije – predlagača
1.Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
2. NVO Juventas
3. Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
4. NVO ,,Alfa’’ centar
5. Ženska RAE mreža ,,PRVA’’
6. NVO ,,Centar za prava djeteta Crne Gore’’
7. NVO Mladi Romi Herceg Novi
8. NVO ,,Njegoš’’
9. Cenatar za romske inicijative
10. NVO ,,Naša budućnost’’
11. NVO ,,Udruženje za razvoj civilnog društva’’
12. NVO ,,Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid’’
13. NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Ulcinj
14. NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Berane
15. NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica
16. NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić

Svi navedeni predlozi za kandidate dostavljeni su blagovremeno.

Ministar unutrašnjih poslova će do 3.04.2018.godine izabrati za člana Etičkog odbora jednog predstavnika/cu u za koje je dostavljeno najviše blagovremenih, potpunih i osnovanih predloga nevladinih organizacija.