Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Saopštenje sa sjednice Etičkog odbora održane 26. februara 2018. godine

Datum objave: 06.03.2018 16:01 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu



1. N. M., policijski službenik CB Budva,

Načelnik CB Budva dostavio je Etičkom odboru spise predmeta, 70 broj 01-151/18-2615 od 22. 02. 2018. godine, na mišljenje, vezano za postupanje policijskog službenika N. M. prema jednom licu iz Budve.

Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor se izjasnio da je potrebno dostaviti dopunu koja treba da sadrži opis video zapisa koji je dostavljen u spisima predmeta. Naime, Odbor nije mogao da utvrdi identitet lica koja se vide na video zapisu uslijed čega nije bio u mogućnosti da formira mišljenje.

2. V. Š., policijski službenik OB Danilovgrad,

Načelnik Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad dostavio je Etičkom odboru spise predmeta, broj 050/18-1906 od 12. 02. 2018. godine, povodom krivične prijave koja je podnijeta protiv V. Š. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Sagledavajući navedeni predmet Etički odbor se izjasnio da je potrebno dostaviti dopunu spisa predmeta u odnosu na pojašnjenje da li V. Š. posjeduje dozvolu za držanje predmetnog oružja, ili dozvolu za držanje i nošenje oružja.

3. V. T., policijska službenica Odjeljenja granične bezbjednosti Ulcinj,

V. T. se odratila Odboru podneskom u odnosu na mišljenje koje je Etički odbor donio na prethodnom zasijedanju, u kojem se kaže da je V.T. prekršila Kodeks policijske etike u članu 6 stav 1 i stav 3, kao i u članu 8.

Odbor će odgovoriti V. T. da je postupao u skladu sa inicijativom načelnika Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, te da će u daljem pratiti sudski epilog u odnosu na krivičnu prijavu koja je protiv nje podnijeta.

4. L. S., policijski službenik Grupe za obezbjeđenje objekata,

Rukovodilac Grupe za obezbjeđenje objekata dostavio je Etičkom odboru spise predmeta, 54/3 broj 229/18-10754/1 od 14. 02. 2018. godine, na mišljenje, vezano za postupanje policijskog službenika L. S. protiv koga je podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka uslijed, kako se sumnja, kršenja odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Sagledavajući navedeni predmet Odbor se izjasnio da je policijski službenik L. S. prekršio Kodeks policijske etike u članu 6 stav 4.
Član 6 stav 4:

,,Policijski službenik je dužan da se i kada nije na dužnosti ponaša na način da ne naruši svoj ugled i ugled Policije u cjelini''.

5. P. Z., policijski službenik Centra bezbjednosti Budva,

Načelnik CB Budva dostavio je Etičkom odboru spise predmeta, 70 broj 01-151/18-2614 od 22. 02. 2018. godine, na mišljenje, vezano za postupanje policijskog službenika P. Z. koji je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 400 eura uslijed kršenja odredbi Zakona o javnom redu i miru.

Etički odbor je donio mišljenje da je P. Z. prekršio Kodeks policijske etike u članu 6 stav 1, stav 3, i stav 4.

Član 6 stav 1:

,,Policijski službenik je dužan da policijske poslove vrši na način da ne umanji svoj ugled i ugled Policije u cjelini, poštuje dobre običaje i slijedi etička načela u dosljednom sprovodenju zakona''.
Član 6 stav 3:
,,Prilikom vršenja privatnih poslova policijski službenik ne smije koristiti službenu legitimaciju i službeni položaj koji ima u Policiji''.

Član 6 stav 4:
,,Policijski službenik je dužan da se i kada nije na dužnosti ponaša na način da ne naruši svoj ugled i ugled Policije u cjelini''.

6. B. G., policijska službenica Centra bezbjednosti Budva,

Komisija za otvaranje kutije za pritužbe građana, službenika i namještenika je, u odnosu na primjenu Kodeksa policijske etike, u CB Budva, dostavila Odboru pritužbu, u dopisu 70 broj 01-051/18-1561 od 05. 02. 2018. godine, Z. B. u vezi sa postupanjem policijske službenice B. G.

Sagledavajući dostavljenu pritužbu Odbor će se obratiti CB Budva da dostavi izjašnjenje policijske službenice B. G. i svjedoka kako bi Odbor mogao da formira mišljenje u ovom predmetu.

Podnosilac pritužbe nije ostavio kontakt detalje.


7. R. F., i Z. D
., policijski službenici Grupe za obezbjeđenje objekata,

Rukovodilac Grupe za obezbjeđenje objekata dostavio je Etičkom odboru spise predmeta, 54/3 broj 050/18-3161 od 22. 01. 2018. godine, na mišljenje, vezano za saopštenje koje se nalazi na internet strani jedne političke partije.
Etički odbor je donio mišljenje da policijski službenici nijesu prekršili Kodeks policijske etike s obzirom da su osnov za ovakvu odluku predstavljala njihova pisana izjašnjenja gdje su negirali komunikaciju sa bilo kojim političkim subjektom, ili/i predstavnicima medija.

8. N. M., policijski službenik CB Nikšić,
Načelnik Centar bezbjednosti Nikšić dostavio je Etičkom odboru spise predmeta, 65-01 broj 050/18-1281 od 12. 02. 2018. godine, na mišljenje, vezano za obavještenje predsjednika Džudo saveza Crne Gore u odnosu na postupanje N. M.

Etički odbor se u odnosu na ovaj predmet izjasnio nenadležnim.

9. I. S., policijski službenik CB Podgorica, i I. R., policijski službenik PJP.

Načelnik CB Podgorica dostavio je Etičkom odboru spise predmeta, 61 broj 01-050/18-3732/1 od 15. 02. 2018. godine, na mišljenje, vezano za postupanje policijskih službenika I. S. i I. R. prilikom obezbjeđenja košarkaške utakmice KK ,,Budućnost'' i KK ,,Hapoel''.

Odbor je donio mišljenje da su I. S. i I. R. prekršili Kodeks policijske etike u članu 14.

Član 14: ,,Odnosi između policijskih službenika zasnivaju se na međusobnom poštovanju, uzajamnom i solidarnom pomaganju, kolegijalnosti, toleranciji, iskrenosti, međusobnom povjerenju i dostojanstvu, dobronamjernoj kritici i dobroj komunikaciji''.