Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Nuhodžić: Formiranje Operativnog tima će dodatno osnažiti odgovor države i društva u borbi protiv porodičnog nasilja

Nuhodžić: Formiranje Operativnog tima će dodatno osnažiti odgovor države i društva u borbi protiv porodičnog nasilja
Datum objave: 21.02.2018 16:43 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Danas je u Ministarstvu unutrašnjih poslova održana konstitutivna sjednica Operativnog tima za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama, koji je formiran na inicijativu ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića.

Mevludin Nuhodžić - Konstitutivna sjednica OT za brobru protiv nasilja u porodici - IZJAVA

Aleksandar Zeković, Savjet za gradjansku kontrolu rada Policije - Konstitutivna sjednica OT za brobru protiv nasilja u porodici - IZJAVA

Biljana Zeković, SOS telefon za zene i djecu i zrtve nasilja - Konstitutivna sjednica OT za brobru protiv nasilja uporodici - IZJAVA

Katarina Đuričković, Kancelarija UNDP u Podgorici - Konstitutivna sjednica OT za brobru protiv nasilja u porodici - IZJAVA

Maja Raičević, Centar za ženska prava - Konstitutivna sjednica OT za brobru protiv nasilja u porodici - IZJAVA

U uvodnom obraćanju ministar Nuhodžić je poručio da će kroz aktivnosti Operativnog tima biti intenziviran dijalog sa svim subjektima koji rade sa žrtvama nasilja.


„Na ovaj način ćemo doprinijeti boljoj primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i efikasnijoj zaštiti žrtve. Akcenat ćemo staviti na slučajeve nasilja u porodici koji su kompleksniji po svojoj strukturi, kao i na predmetima u kojima su počinioci nasilja bili povratnici“, naveo je ministar.

Takođe, kako je saopštio ministar, tim će posebnu pažnju usmjeriti na praćenje obuka i dalju edukaciju predstavnika institucija koji saslušavaju žrtve, kako bi postupali s većim senzibilitetom u ovakvim situacijama i pružali veću podršku žrtvama porodičnog nasilja, ali i izricali mjere prema izvršiocima nasilja.

Biro za odnose s javnošću Vlade Crne GoreU daljem toku sjednice, kroz konstruktivni dijalog, kako predstavnici relevantnih institucija, tako i predstavnici civilnog sektora i međunarodnih organizacija, pozdravili su inicijativu Ministarstva i izrazili očekivanje da će Tim u svom radu doprinijeti unapređenju praktične primjene politika i sinhronizovanom djelovanju svih društvenih aktera u rješavanju problema iz domena porodičnog nasilja.

Za rukovodioca Tima imenovana je Snežana Vujović, viša policijska inspektorka za suzbijanje maloljetničke delinkvencije i nasilja u porodici. Članove Operativnog tima, pored policijskih službenika čine i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Državnog tužilaštva, Vrhovnog suda i Višeg suda za prekršaje, uključujući i Savjet za građansku kontrolu rada policije i specijaizovane nevladine organizacije koje pružaju podršku žrtvama nasilja.