Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti, 28. januar – podsjetnik na važnost zaštite privatnih informacija

Datum objave: 26.01.2018 12:44 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Međunarodni dan zaštite ličnih podataka, 28. januara, datum je kada se skreće pažnja javnosti na važnost zaštite privatnih informacija. Ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova, u dijelu svoje nadležnosti, sprovešće značajne reformske korake, u cilju unapređenja oblasti zaštite podataka o ličnosti.

S tim u vezi, Ministarstvo unutrašnjih poslova planira da u toku 2018. godine pripremi Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji će biti usaglašen sa regulativom Evropskog parlamenta i Savjeta EU (2016/679). Nova evropska regulative bliže definiše pitanja vezana za zaštitu fizičkih lica, u dijelu obrade ličnih podataka kao i u dijelu kretanja takvih podataka.

U cilju postizanja najboljeg normativnog rješenja, u rad Radne grupe koja će biti angažovana na izradi novog zakona, pored predstavnika institucije, biće uključeni i predstavnici nevladinog sektora i Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, a ekspertska pomoć Slovenije i Italije obezbijeđena je posredstvom TAIEX projekta. Nakon pripreme Nacrta zakona planirana je javna rasprava, u skladu sa propisima.

Sa problemima koji se odnose na zaštitu privatnih informacija susrijećemo se svakodnevno, naročito kada su u pitanju osjetljivi podaci iz oblasti policijskog rada i djelovanja. Pravo na zaštitu ličnih podataka nije apsolutno pravo, ono se mora razmatrati u vezi s njegovom funkcijom u društvu i treba ga staviti u ravnotežu s drugim osnovnim pravima u skladu s načelom proporcionalnosti.

Evropska regulativa garantuje poštovanje osnovnih prava i uvažavanje sloboda priznatih Poveljom, a naročito poštovanje privatnog i porodičnog života, doma i komunikacija, zaštitu ličnih podataka, slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti, slobodu izražavanja i informisanja, slobodu preduzetništva, pravo na djelotvoran pravni lijek i pravično suđenje, kao i pravo na kulturnu, vjersku i jezičku raznolikost.

Usvajanjem novih standarda u oblasti zaštite ličnih podataka, Crna Gora će u potpunosti svoj normativni okvir i standarde harmonizovati sa onima koji se primjenjuju u Evropskoj uniji.