Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Saopštenje sa sjednice Etičkog odbora održane 22. januara 2018. godine

Datum objave: 24.01.2018 14:10 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


1. R. J., policijski službenik Odsjeka za obezbjeđenje ličnosti,
Rukovodilac Odsjeka za obezbjeđenje ličnosti dostavio je Etičkom odboru spise predmeta, 52/1 broj 151/17/71428/1 od 06. 11. 2017. godine i 52/1 broj 151/17/71428/2 od 11. 12. 2017. godine, na mišljenje, vezano za postupanje policijskog službenika R. J. protiv koga je podnijeta krivična prijava zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici i porodičnoj zajednici.

Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor se izjasnio da je policijski službenik R. J. prekršio Kodeks policijske etike u članu 6 stav 4.
Član 6 stav 4:
,,Policijski službenik je dužan da se i kada nije na dužnosti ponaša na način da ne naruši svoj ugled i ugled Policije u cjelini''.


2. M. E., policijski službenik CB Bar,
Načelnik Centra bezbjednosti Bar dostavio je Etičkom odboru spise predmeta, 66 broj 01-151/17-11323 od 14. 11. 2017. godine, povodom prijave koju je građanin E.Ž. podnio protiv M. E., a na okolnosti maltretiranja i vrijeđanja u ugostiteljskom objektu.

Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor daje preporuku načelniku Centra bezbjednosti Bar da obavi razgovor sa M. E., i ukaže na obavezu poštovanja Kodeksa policijske etike.


3. Z. M., policijski službenik CB Podgorica,
Načelnik CB Podgorica dostavio je Etičkom odboru spise predmeta, 59 broj 01-240/17-21283/2 od 12. 10. 2017. godine, na mišljenje, vezano za postupanje policijskih službenika Z. M. protiv kojeg je podnijeta prijava za prekršaj u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od nasilju u porodici.

Odbor je na sjednici održanoj u novembru 2017. godine zatražitio dopunu spisa predmeta u odnosu na dostavljanje rješenja Suda za prekršaje, i nakon kompletiranja spisa predmeta oglasio se nenadležnim u ovom slučaju.


4. P. T., policijski službenik OGB Pljevlja,
Načelnik Odjeljenja granične bezbjednosti Pljevlja dostavio je Etičkom odboru spise predmeta, 49/2 broj 09-151/17-9308/8 od 27. 11. 2017. godine, na mišljenje, vezano za postupanje policijskog službenika P. T. koje nije  bilo u skladu sa poštovanjem međuljudskih odnosa u Policiji.

Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor se izjasnio da je P. T. prekršio Kodeks policijske etike u članu 14.
Član 14:
,,Odnosi između policijskih službenika zasnivaju se na međusobnom poštovanju, uzajamnom i solidarnom pomaganju, kolegijalnosti, toleranciji, iskrenosti, međusobnom povjerenju i dostojanstvu, dobronamjernoj kritici i dobroj komunikaciji''.


5. T. D., policijski službenik Centra bezbjednosti Herceg Novi,
Načelnik Centra bezbjednosti Herceg Novi obratio se Etičkom odboru dopisom 69 broj 01-151/17-9216/2 od 20. 11. 2017. godine, u vezi sa novčanim kažnjavanjem T. D. od strane Osnovnog suda u Nikšiću zbog neprimjerenog ponašanja.

Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor daje preporuku načelniku Centra bezbjednosti Herceg Novi da obavi razgovor sa T. D, i ukaže na obavezu poštovanja Kodeksa policijske etike.


6. V. T., policijska službenica Odjeljenja granične bezbjednosti Ulcinj,
Načelnik Odjeljenja granične bezbjednosti Ulcinj dostavio je Etičkom odboru spise predmeta, 51/1 - 050/17-7637 od 29. 11. 2017. godine, na mišljenje, vezano za postupanje policijske službenice V. T. protiv koje je podnijeta krivična prijava zbog osnovane sumnje da je počinila krivično djelo zloupotreba službenog položaja u sticanju sa krivičnim djelom falsifikovanje isprave u saizvršilaštvu.

Sagledavajući navedeni predmet Odbor je donio mišljenje da je V. T. prekršila Kodeks policijske etike u članu 6 stav 1 i stav 3, kao i u članu 8.
Član 6 stav 1:
,,Policijski službenik je dužan da policijske poslove vrši na način da ne umanji svoj ugled i ugled Policije u cjelini, poštuje dobre običaje i slijedi etička načela u dosljednom sprovođenju zakona''.
Član 6 stav 3:
,,Prilikom vršenja privatnih poslova policijski službenik ne smije koristiti službenu legitimaciju i službeni položaj koji ima u Policiji''.
Član 8:
,,Prilikom vršenja privatnih poslova policijski službenik ne smije koristiti službene informacije do kojih je došao u vršenju policijskih poslova’’.


7. S. L., policijski službenik Odjeljenja granične bezbjednosti Rožaje,
Načelnik Odjeljenja granične bezbjednosti Rožaje dostavio je Etičkom odboru spise predmeta, 49/1 - 151/17-7423 od 19. 12. 2017. godine, na mišljenje, vezano za postupanje policijskog službenika S. L. koji je posudio ključeve motocikla sugrađaninu, a kod kojeg su u policijskoj akciji, na posuđenom motociklu četvorotočkašu, pronađeni i zaplijenjeni narkotici.

Sagledavajući navedeni predmet Odbor je donio mišljenje da je S. L. prekršio Kodeks policijske etike u članu 16 stav 1:
,,Rukovodilac organizacione jedinice Policije je dužan da ličnim ponašanjem daje primjer etičkog ponašanja drugim policijskim službenicima''.


8. R. M. , policijski službenik OB Žabljak,
Generalni direktor Direktorata za poslove nadzora dostavio je Etičkom odboru spise predmeta, 03 broj 086/17-62930 od 09. 10. 2017. godine, na mišljenje, vezano za dopis Savjeta za građansku kontrolu rada policije, a u odnosu na postupanje policijskog službenika OB Žabljak R. M. zbog upućene pritužbe od strane građanina Žabljaka.

Etički odbor je razmotrio spise predmeta i dostavljenu dopunu spisa predmeta i zaključio da nema dovoljno elemenata za donošenje mišljenja da je u ovom slučaju prekršen Kodeks policijske etike.