Мања слова Већа слова РСС

Питајте Министарство

>

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње за члана/ицу Оперативног тима за борбу против породичног насиља и насиља над женама

Датум објаве: 22.01.2018 12:04 | Аутор: МУП

Испис Штампај страницу


На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ”, број 7/12), Министарство унутрашњих послова упућује

                                                                                                    ЈАВНИ ПОЗИВ

             невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње за члана/цу Оперативног тима за борбу против породичног насиља и насиља над женама


Невладине организације у Оперативном тиму имају три представника/це.

Право предлагања кандидата/киње за члана/цу Оперативног тима имају невладине организације чије је подручје дјеловања везано за област заштите жртава насиља у породици и насиља над женама.

Невладина организација може предложити кандидата/кињу за члана/цу Оперативног тима ако испуњава сљедеће критеријуме:

- је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања овог Јавног позива;

- у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са задатком радног тијела;

- је у претходној години реализовала најмање један пројекат или активност у вези са задатком радног тијела;

- је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха);

- више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.


Невладина организација дужна је да, уз предлог кандидата/киње за члана/цу Оперативног тима, достави:

- копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;

- копије акта о оснивању и статута;

- преглед реализованих пројеката и активности у претходној години у вези са задатком радног тијела

- копију потврде о поднесеној пореској пријави за претходну годину;

- изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Као кандидат/кињу за члана/цу Оперативног тима може бити предложено лице које:

- је црногорски држављанин, са пребивалиштем у Црној Гори;

- посједује искуство у вези са задатком радног тијела;

- није члан органа политичких партија (главних одбора, извршних одбора, предсједништава и сл.), јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.

Невладине организације су дужне да за предложеног кандидата предају:

- фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет кандидата за члана радног тијела;

- биографију кандидата, са подацима о искуству у вези са задатком радног тијела;

- изјаву кандидата да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;

- изјаву кандидата да прихвата кандидатуру за члана радног тијела.

Рок за достављање предлога је осам дана од дана објављивања овог позива.

Предлагање кандидата/киње врши се на прописаном обрасцу, који се може преузети овдје.

Прописани образац за предлагање кандидата/киње са потребним прилозима, доставља се у просторијама Министарства, радним данима од 07 до 15 часова или на адресу:


                                                               Министарство унутрашњих послова

                                                             Булевар Светог Петра Цетињског број 22

                                                                      81 000 Подгорица


са напоменом: “Предлагање кандидата за члана Оперативног тима за борбу против породичног насиља и насиља над женама”.

Министарство ће, у року од три дана од истека рока за достављање предлога, на интернет страници www.муп.гов.ме објавити листу кандидата/киња који су предложени за чланове/це Оперативног тима, са називима невладиних организација које су га/је предложиле.

Министар унутрашњих послова ће у року од пет дана од објаве листе кандидата који су предложени за члана Оперативног тима, изабрати оног кандидата за кога је достављено највише предлога невладиних организација.

Предлог кандидата/киња за члана/цу Оперативног тима биће разматран само ако је достављен на прописаном обрасцу и уз сву потребну документацију, у назначеном року.

Евентуална питања око поступка предлагања кандидата/киња за члана/цу Оперативног тима, могу се доставити електронским путем, на адресу:снезана.вујовиц@муп.гов.ме,виша полицијска инспекторка за сузбијање малољетничке делинквенције и насиља у породици.