Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Saopštenje sa sjednice Etičkog odbora održane 03. novembra 2017. godine

Datum objave: 10.11.2017 12:14 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


1. E. H., policijski službenici OGB Rožaje,
Načelnik Odjeljenja granične bezbjednosti Rožaje dostavio je Etičkom odboru spise predmeta, 49/1 broj 151/17/4796 od 26. 09. 2017. godine, i 49/1 broj 151/17-4796/1 od 31. 10. 2017. godine, na mišljenje, vezano za postupanje policijskog službenika E. H. koji se oglušio o naredbu carinskog službenika na graničnom prelazu Špiljani u Republici Srbiji.

Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor se izjasnio da je policijski službenik E. H. prekršio Kodeks policijske etike u članu 6 stav 4.
Član 6 stav 4:

,,Policijski službenik je dužan da se i kada nije na dužnosti ponaša na način da ne naruši svoj ugled i ugled Policije u cjelini''.
Odbor će spise predmeta uputiti i Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije Ministarstva unutrašnjih poslova.

2. R. Ć., policijski službenik OB Žabljak,
Načelnik Odjeljenja granične bezbjednosti Pljevla dostavio je Etičkom odboru spise predmeta, 49/2 broj 09-151/17-7867/1 od 22. 09. 2017. godine, i 49/2 broj 09-151/17-7867/5 od 06. 10. 2017. godine na mišljenje, s obzirom da se policijski službenik R. Ć. nalazio u društvu lica koje je sklono izvršenju krivičnih djela, i koje je zbog izvršenja krivičnih djela više puta osuđivano.

Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor se izjasnio da je u postupanju policijskog službenika R. Ć. došlo do kršenja Kodeksa policijske etike u članu 6 stav 4.
Član 6 stav 4:
,,Policijski službenik je dužan da se i kada nije na dužnosti ponaša na način da ne naruši svoj ugled i ugled Policije u cjelini''.

3. Z. M., policijski službenik CB Podgorica,
Načelnik CB Podgorica dostavio je Etičkom odboru spise predmeta, 59 broj 01-240/17-21283/2 od 12. 10. 2017. godine, na mišljenje, vezano za postupanje policijskih službenika Z. M. protiv kojeg je podnijeta prijava za prekršaj u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od nasilju u porodici.

Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor se izjasnio da treba zatražiti dopunu spisa predmeta u odnosu na dostavljanje rješenja Suda za prekršaje.

4. R. M., policijski službenik OB Žabljak,
Generalni direktor Direktorata za poslove nadzora dostavio je Etičkom odboru spise predmeta, 03 broj 086/17-62930 od 09. 10. 2017. godine, na mišljenje vezano za dopis Savjeta za građansku kontrolu rada policije, a u odnosu na postupanje policijskog službenika OB Žabljak R. M. na čije postupanje je upućena pritužba od strane B. P. iz Žabljaka.

Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor se izjasnio da treba zatražiti dopunu spisa predmeta u odnosu na izjavu policijskog službenika R. M., kao i izjašnjenje nadležnog starješine u odnosu na pritužbu koju je uputio građanin.

5. M. D., policijski službenik Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta,

Načelnik Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta obratio se Etičkom odboru dopisom 47/2 broj 086/17-65274/1 od 10. 10. 2017. godine, u vezi sa pritužbom na postupanje policijskog službenika M. D. kojom se obratio D. G., punomoćnik D. J. iz Bijelog Polja.

Sagledavajući navedeni predmet Etički odbor se izjasnio da policijski službenik M. D. nije prekršio Kodeks policijske etike.