Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Nova šengenska pravila granične kontrole putnika stupila na snagu u petak, 7.aprila

Datum objave: 10.04.2017 14:31 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Uredbom (EU) 2017/458 Evropskog Parlamenta i Vijeća, od 15.marta 2017.godine o izmjenama člana 8 Uredbe (EU) 2016/399 u cilju jačanja granične kontrole, provjerom u relevantnim bazama podataka na vanjskim granicama EU, utvrđeno je da se od 07. aprila ove godine na granicama EU primjenjuju nova šengenska pravila granične kontrole putnika, radi sprečavanja prijetnji za unutrašnju sigurnost i javni red država članica EU.

To podrazumijeva da će, osim građana trećih država, kojima pripada i Crna Gora i građani država članica EU biti detaljno provjeravani na granici, što će izazvati dodatna čekanja i gužve tokom vršenja graničnih provjera. Naime, do izmjena pomenute Uredbe službenici granične policije vršili su samo osnovnu kontrolu putnika provjerom putnih dokumenata građana EU. Nakon stupanja na snagu nove Uredbe putna dokumenta i državljana EU provjeravaće se u Šengenskom informacionom sistemu (ŠIS), Interpolovoj bazi podataka ukradenih, izgubljenih, zloupotrijebljenih i oštećenih putnih dokumenata, kao i nacionalnim bazama podataka država članica EU o ovim dokumentima. To znači da će službenici granične policije država članica EU, na svakom graničnom prelazu, detaljno provjeravati putne dokumente svih putnika pomoću specijalnih čitača putnih dokumenata. Ova Uredba o sistemskim provjerama ne predviđa bilo kakve izuzetke.

U skladu sa Uredbom o novim pravilima granične kontrole na vanjskim granicama EU, građanima Crne Gore koji namjeravaju da putuju u države članice EU, savjetuje se:

• da prije polaska na put, provjere status svoje putne isprave, posebno ukoliko je ta isprava bila otuđena, izgubljena, zloupotrijebljena ili oštećena, kako bi se uvjerili da su podaci u putnoj ispravi tačno uneseni u nacionalnim i ostalim bazama podataka;
• da provjere da li je njihova putna isprava važeća;
• da se prije polaska na put informišu o stanju na graničnim prelazima na broj 122 Operativno-komunikacionog centra Uprave policije, te da u tom smislu prelaze državnu granicu na graničnim prelazima sa manjom frekvencijom saobraćaja, ili da kreću na put u djelovima dana i sedmice kada su gužve uobičajeno manje;
• da izbjegavaju putovanja tokom vikenda, budu strpljivi i postupaju po uputstvima policijskih službenika granične policije država članica EU.