Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Odluka o dodjeli nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja

Datum objave: 17.02.2017 15:09 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu čl. 8, 9 i 10 Pravilnika o načinu i postupku dodjele nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja („Službeni list CG”, broj 39/13), a u vezi sa tačkom 3 Rješenja ministra unutrašnjih poslova o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka dodjele nagrada i priznanja 01 broj: 050/16-84510 od 28. decembra 2016. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova - Komisija za sprovođenje postupka dodjele nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja, na sjednici održanoj 9. februara 2017. godine, donijela je


                          O D L U K U
o dodjeli nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja


1. Ovom odlukom utvrđuju se učesnici zaštite i spašavanja kojima se dodjeljuju nagrade i
priznanja za posebne zasluge u razvoju sistema zaštite i spašavanja i iskazanu ličnu požrtvovanost u sprovođenju zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara.

2. Značka zaštite i spašavanja dodjeljuje se:

- Dževatu Šarkinoviću, zaposlenom u Opštini Plav, koji je zbog svoje humanosti, požrtvovanosti i hrabrosti u brojnim akcijama zaštite i spašavanja spasio 26 lica od utapanja, a šest utopljenih lica bez odgovarajuće opreme izvadio iz Plavskog jezera.

3. Zahvalnica – dodjeljuje se:

- dr Aleksandri Vlahović, iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore – Hitna medicinska pomoć Bar, za profesionalnost, odlučnost i istrajnost iskazanu u brojnim akcijama spašavanja prilikom saobraćajnih i drugih nesreća i doprinos na edukaciji pripadnika službe zaštite i spašavanja u oblasti prve medicinske pomoći;
- Željku Miliću, vatrogascu-spasiocu u Službi zaštite i spašavanja Podgorica, za iskazani visoki nivo odgovornosti i profesionalnosti u dosadašnjem radu, čime je postao primjer kolegama u pristupanju izvršavanju najsloženijih zadataka;
- Bošku Tomaševiću, vatrogascu-spasiocu-vozaču u Službi zaštite i spašavanja Nikšić, za predan i savjestan rad i posjedovanje više specijalističkih znanja, zahvaljujući kojima je povećan nivo operativne spremnosti Službe zaštite Nikšić;
- Vučeti Živkoviću, vatrogascu-spasiocu-dispečeru u Službi zaštite i spašavanja Nikšić, za ispoljenu odgovornost, preciznost i profesionalnost na radnom mjestu i spremnost da u slučaju potrebe bezuslovno učestvuje u operativnim aktivnostima i postupanjima zaštite i spašavanja;
- Dragoljubu Stijepoviću, vatrogascu-spasiocu-vozaču u Službi zaštite i spašavanja Nikšić, za višegodišnji besprekoran rad i učešće u brojnim aktivnostima gašenja požara i zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, čime je doprinio razvoju sistema zaštite i spašavanja.

4. Novčana nagrada, u iznosu od 500 eura dodjeljuje se:

- Zoranu Jovoviću, iz Gusinja, za hrabrost, nesebičnost i spremnost iskazanu u spašavanju lica iz nabujale rijeke Grnčar, pri čemu je rizikovao sopstveni život, kao i za učešće u mnogim drugim aktivnostima zaštite i spašavanja;
- Ahmetu Rekoviću, članu Gorske službe spašavanja Plav, zahvaljujući čijoj su požrtvovanosti i humanosti u izuzetno teškim vremenskim uslovima spašeni njemačka državljanka i dva češka državljanina izgubljeni u vrletima Prokletija;
- Božu Pejoviću, instruktoru za vatrogasno-spasilačke poslove u Službi zaštite i spašavanja Bar, koji se ističe svojom odlučnošću, hrabrošću i profesionalizmom u vršenju spasilačkih aktivnosti, zahvaljujući kojim je spašen život radniku Elektrodistribucije Bar upalom u bunar, i to u uslovima niskih temperatura i olujnog vjetra;
- Dušanu Andriću, vatrogascu-spasiocu u Službi zaštite i spašavanja Podgorica, za častan i profesionalan način pristupanja svim zadacima i izazovima, čime je postao oslonac i motivacija svojim kolegama, posebno mlađim, na koje nesebično prenosi svoja znanja i vještine;
- Đorđu Markoviću, vatrogascu-spasiocu-vozaču u Službi zaštite i spašavanja Nikšić, za ispoljen profesionalizam, savjesnost i spremnost da uvijek i mimo svog radnog vremena pomogne kolegama, te da svojim znanjima i vještinama doprinese podizanju nivoa bezbjednosti učesnika akcija zaštite i spašavanja.


KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DODJELE NAGRADA I PRIZNANJA

Odluku možete preuzeti ovdje.