Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Saopštenje povodom 11. februara - Dana jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112

Datum objave: 10.02.2017 16:34 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Evropski broj za pozive u hitnim situacijama 112 uspostavljen je odlukom Savjeta Evropske unije jula 1991. godine. Broj 112 je jedini broj za pozive u hitnim situacijama koji je dostupan u svim državama članicama Evropske unije i uveden da bi se preko njega omogućilo građanima da imaju pristup svim službama u slučaju hitne potrebe.
Ovaj broj je uveden iz dva osnovna razloga: prvo, da se građanima Evrope omogući da mogu dobiti u svojoj ili u stranim zemljama u svim hitnim situacijama pomoć pozivanjem jednog broja 112 i drugo, da se maksimalno skrati vrijeme reagovanja i unaprijedi kvalitet odgovora nadležnih hitnih službi.

Dan jedinstvenog evropskog broja za pozive u hitnim situacijama 112 se obilježava 11. februara u cilju skretanja pažnje javnosti na sigurnost i bezbjednost u Evropi.
Broj 112 predstavlja značajan resurs sistema zaštite i spašavanja Crne Gore. Odlukom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost 2008. godine dodijeljen je Direktoratu za vanredne situacije, a Operativno komunikacioni centar 112 (OKC112) je stavljen u punu funkciju 02.10.2015. godine. U Crnoj Gori, prijemom poziva na broj 112 pokrivena je čitava teritorija države, a OKC112 funkcioniše u Bijelom Polju, Podgorici i Baru.

U prethodnih godinu dana građani su prepoznali značaj ovoga broja na šta ukazuje i broj poziva ostvaren u 2016-oj godini. Ukupan broj poziva je bio 164 029, od čega je bilo neophodno angažovati razne hitne službe u 7586 slučajeva.
Pozivom na broj 112 implementirani sistem ubrzava reagovanje u situacijama kada je neophodna pomoć u slučajevima bilo kojeg vanrednog dešavanja i potrebe pozivaoca.
Na evropskom putu, uvođenjem broja 112 Crna Gora je ispunila obavezu koja je sa stanovišta bezbjednosti značajna za sve njene građane, a pogotovo za turiste koji u nju dolaze i kojima uliva sigurnost i osjećaj bezbjednosti. U 2016. godini preko 70 turista je spašeno preko OKC112 i poziva na broj 112.
OKC 112 radi 24 časa, sedam dana u nedjelji, 365 dana u godini. Pozivi se primaju na crnogorskom i engleskom jeziku, ali kako je Crna Gora turistička destinacija imamo i službenike koji pozive mogu primiti i na ruskom, italijanskom i albanskom.

Ove godine dan evropskog broja 112 za hitne situacije obilježen je prezentacijom centara u Bijelom Polju i Baru učenicima osnovnih škola, štampanjem letaka sa značajnim podacima o broju 112 i njihovom podjelom u štampanim dnevnim medijima kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na saradnji i prepoznatom značaju informisanosti stanovništva o broju 112.

U narednom periodu, pored samog unapređenja sistema, radiće se i na podizanju svijesti crnogorskih građana o značaju broja 112 kroz razne vidove edukacije.