Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Saopštenje sa sjednice Etičkog odbora održane 20. januara 2017. godine

Datum objave: 20.01.2017 15:43 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Tokom sastanka razmatrano je devet predmeta.

1. Pritužba na rad CB Bijelo Polje.

Navedeni predmet je razmatran na sjednici Odbora od 08.12.2016.godine kada je predmet proslijeđen načelniku CB Bijelo Polje na dopunu.

Dana 07.11.2016.godine, Komisija za otvaranje kutije za pritužbe građana na rad policije Centra bezbjednosti Bijelo Polje je konstatovala da je u kutiji bila jedna pritužba na rad službenika CB Bijelo Polje i istu dostavila Odboru na dalju nadležnost. Naime, pritužbu na rad službenika CB Bijelo Polje podnio je građanin Č.M. zbog neadekvatnog prijema od strane službenika.

Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor se izjasnio da u postupanju policijskih službenika Centra bezbjednosti Bijelo Polje u konkretnom slučaju nije prekršen Kodeks policijske etike.


2. K.D., policijski službenik CB Budva.

Navedeni predmet je razmatran na sjednici Odbora od 08.12.2016.godine kada je predmet proslijeđen načelniku CB Budva na dopunu.

Načelnik Centra bezbjednosti Budva dostavio je Etičkom odboru spise predmeta na mišljenje, povodom prijave građanke S.D. na ponašanje policijskog službenika K.D., koji je podstanar u njenom stanu u Budvi.

Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor se izjasnio da na osnovu dostavljenog materijala nije moguće donijeti mišljenje. Etički odbor sugeriše načelniku CB Budva, da pozove na sastanak građanku S.D. koja je podnijela prijavu i da u međusobnoj komunikaciji dođu do rješenja.3. R.Š., policijski službenik SGP Bijelo Polje.

Komandir Stanice granične policije Bijelo Polje dostavio je Etičkom odboru spise predmeta na mišljenje, a vezano za prekršaj policijskog službenika R.Š., koji je dana 23.12.2016.godine, tokom rutinske kontrole saobraćaja, zaustavljen pod dejstvom alkohola, čime je počinio prekršaj iz člana 318 stav 1 tačka 6 ZOBSa.

Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor se izjasnio da je u postupanju policijskog službenika R.Š. došlo do kršenja Kodeksa policijske etike u članu 6 stav 4.

Član 6 stav 4
»Policijski službenik je dužan da se i kad nije na dužnosti ponaša na način da ne naruši svoj ugled i ugled Policije u cjelini«.4. K.M., policijski službenik CB Budva.

Koordinator programa ljudskih prava Građanske alijanse dostavio je Etičkom odboru pritužbu građanina A.M. iz Budve, protiv policijskog službenika K.M., koji ga je dana 14.12.2016.godine zaustavio u kontroli saobraćaja i tražio alkotest, koji je građanin A.M. odbio, nakon čega je odvezen u Dom zdravlja.

Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor se izjasnio da je potrebno uputiti dopis načelniku CB Budva u cilju dostavljanja dopune predmeta u vidu izjave policijskog službenika K.M.


5. J.B.
, policijski službenik CB Podgorica.

Načelnik Centra bezbjednosti Podgorica dostavio je Etičkom odboru spise predmeta na mišljenje u vezi pokrenute inicijative za utvrđivanje disciplinske odgovornosti protiv policijskog službenika J.B., zbog osnova sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti iz člana 106 stav 1 tačka 10 Zakona o unutrašnjim poslovima u sticaju sa članom 15 Kodeksa policijske etike.

Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor se izjasnio da je u postupanju policijskog službenika J.B. došlo do kršenja Kodeksa policijske etike u članu 15.

Član 15
»Policijski službenik treba da se kao dobar domaćin, stara o upravljanju i korišćenju materijalnih i finansijskih sredstava koja su mu povjerena u vršenju poslova, kao i sprečavanju njihovog nezakonitog korišćenja.
Policijski službenik treba da se stara o preduzimanju propisanih mjera zaštite materijalnih i finansijskih sredstava koja su mu povjerena u vršenju poslova kao i otklanjanju mogućnosti nastanka materijalne štete u Policiji.«


6. K.V
., policijski službenik OGB Rožaje.

Načelnik Odjeljenja granične bezbjednosti Rožaje dostavio je Etičkom odboru spise predmeta na mišljenje, vezano za krivično djelo zlostavljanje iz člana 166a stav 1 tačka 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje je počinio policijski službenik K.V.

Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor se izjasnio da je potrebno uputiti dopis načelniku OGB Rožaje u cilju dostavljanja dopune predmeta u dijelu izjave policijskog službenika K.V.

7. O.S.
, policijski službenik CB Herceg Novi.

Načelnik Centra bezbjednosti Herceg Novi dostavio je Etičkom odboru spise predmeta na mišljenje, vezano za nedostavljanje Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv policijskog službenika O.S. Sudu za prekršaje Budva, kao i povodom zastare istog.

Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor se izjasnio da je potrebno uputiti dopis načelniku CB Herceg Novi kojim se zadužuje da formira Internu komisiju koja će kroz istragu da identifikuje ko je u lancu odgovornih po navedenom predmetu zloupotrijebio službeni položaj. Nakon utvrđene individualne odgovornosti potrebno je pokrenuti postupak u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima.

8. S.Z.
, policijski službenik OB Kotor.

Načelnik Odjeljenja bezbjednosti Kotor dostavio je Etičkom odboru spise predmeta na mišljenje, vezano za već pokrenuti predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti protiv policijskog službenika OB Kotor, S.Z., zbog osnovane sumnje da je počinio teži disciplinski prekršaj iz člana 106, stav 1, tačka 11 Zakona o unutrašnjim poslovima.

Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor se izjasnio da je je u postupanju policijskog službenika S.Z. došlo do kršenja Kodeksa policijske etike u članu 6, članu 7 i članu 8.
Član 6
»Policijski službenik je dužan da policijske poslove vrši na način da ne umanji svoj ugled i ugled Policije u cjelini, poštuje običaje i slijedi etička načela u dosljednom sprovođenju zakona.
U komunikaciji sa građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama i drugim institucijama, policijski službenik je principijelan, dosljedan, odlučan, istrajan, pravedan, stručan, pristojan i korektan.
Prilikom vršenja privatnih poslova policijski službenik ne smije koristiti službenu legitimaciju i službeni položaj koji ima u Policiji.
Policijski službenik je dužan da se i kad nije na dužnosti ponaša na način da ne naruši svoj ugled i ugled Policije u cjelini.«
Član 7
»Policijski službenik je dužan da, na način i pod uslovima utvrđenim zakonom, preduzme nužne radnje za zaštitu života ljudi i kad mu je u vršenju tih poslova ugrožen život.
Policijski službenik je dužan da i kad nije na dužnosti, samoinicijativno pruža pomoć svakom licu koje se nalazi u opasnosti, sprečava ili suzbija radnje koje mogu da naruše javni red i mir ili da ugroze život ljudi, teritorijalni integritet i imovinu države i Ustavom utvrđen poredak.
U okviru poslova svog radnog mjesta, policijski službenik, preduzima sve mjere i aktivnosti koje omogućavaju licima da nesmetano i efikasno ostvare svoja prava.«
Član 8
»Prilikom vršenja privatnih poslova policijski službenik ne smije koristiti službene informacije do kojih je došao u vršenju policijskih poslova.«


9. B.M.
, policijski službenik OB Kotor.

Načelnik Odjeljenja bezbjednosti Kotor dostavio je Etičkom odboru spise predmeta na mišljenje, vezano za već pokrenuti predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti protiv policijskog službenika OB Kotor, B.M., zbog osnovane sumnje da je počinio teži disciplinski prekršaj iz člana 106, stav 1, tačka 10 Zakona o unutrašnjim poslovima i stav 1 tačka 11 Zakona o unutrašnjim poslovima.

Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor se izjasnio da je je u postupanju policijskog službenika B.M. došlo do kršenja Kodeksa policijske etike u članu 6 stav 1.
Član 6 stav 1
»Policijski službenik je dužan da policijske poslove vrši na način da ne umanji svoj ugled i ugled Policije u cjelini, poštuje običaje i slijedi etička načela u dosljednom sprovođenju zakona.«