Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Završen MARRI Regionalni forum, Crna Gora završila jednogodišnje predsjedavanje inicijativom

Završen MARRI Regionalni forum, Crna Gora završila jednogodišnje predsjedavanje inicijativom
Datum objave: 22.06.2016 16:37 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


MUPGodišnji Forum Regionalne inicijative za migracije, azil i izbjegla lica (MARRI) održan je juče u Podgorici, čime je zaokruženo jednogodišnje predsjedavanje Crne Gore ovim regionalnim mehanizmom. Forumom je predsjedavao ambasador Milorad Šćepanović, generalni direktor za multilateralne poslove u MVPEI, a učestvovali su predstavnici Albanije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Kosova, kao i predstavnici brojnih međunarodnih organizacija: Međunarodne organizacije za migracije (IOM), OEBS-a, DCAF-a, ICMPD-a i Švajcarskog državnog sekretarijata za migracije.


Forum je bio prilika da se sumiraju rezultati crnogorskog predsjedavanja i postave ciljevi za predstojeće aktivnosti, što je rezultiralo usvajanjem Podgoričke deklaracije MARRI Regionalnog foruma i primopredajom predsjedavanja Republici Srbiji. Usvojeno je nekoliko strateških dokumenata važnih za buduće funkcionisanje MARRI: Odluka o godišnjim kontribucijama MARRI učesnika za 2016. godinu, Godišnji izvještaj o aktivnostima MARRI-a u periodu jun 2015 - jun 2016, Finansijski izvještaj za 2015. godinu, kao i Prioriteti srpskog predsjedavanja sa Planom aktivnosti za period jun 2016 - jun 2017.

Otvarajući Forum, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Pejanović kazao je da su godinu za nama obilježili veliki izazovi koje je sa sobom donijela migrantska kriza prouzrokovana destabilizacijom država Bliskog istoka, sjeverne Afrike i centralne Azije, što je crnogorsko predsjedavanje inicijativom učinilo još izazovnijim, i kroz uspostavljanje balkanske rute, potvrdilo značaj MARRI u koncipiranju i dostavljanju zajedničkog regionalnog odgovora. Istakao je da su rezultati postignuti tokom crnogorskog predsjedavanja MARRI-jem notifikovali kontinuirani napredak inicijative, o čemu svjedoče uspješno realizovani projekti u saradnji sa regionalnim i međunarodnim partnerima, kao što su Centralno-evropska inicijativa (CEI), Njemačka organizacija za tehničku saradnju (GIZ), Konvencija o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi (PCC SEE), Centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga iz Ženeve (DCAF), Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarski državni sekretarijat za migracije.

Cjelokupno izlaganje sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova Dragana Pejanovića možete preuzeti ovdje.

Zemlje učesnice MARRI ocijenili su jednogodišnje predsjedavanje naše zemlje kao uspješno i pohvalili implementaciju prioriteta predsjedavanja i kalendara aktivnosti. Jednoglasno je ponovljena potreba zajedničkog jačeg i kontinuiranog djelovanja u cilju obezbjedjenje nesmetanog funkcionisanja MARRI i njegovog regionalnog Centra.

Dan uoči održavanja sastanka Foruma, 20. juna, održan je i sastanak MARRI Regionalnog komiteta posvećen usaglašavanju gore-pomenutih dokumenata, kojim je predsjedavao ambasador Milorad Šćepanović. Posebno se osvrnuo na rezultate crnogorskog predsjedavanja koji su bili na linijama promocije i jačanja kapaciteta, efikasnosti i vidljivosti MARRI-a, u cilju njenog suočavanja sa aktuelnim izazovima, i pozvao zemlje da ulože dodatne napore kako bi MARRI postao snažniji regionalni mehanizam i kredibilniji faktor, koji uživa punu podršku svojih učesnica i brojnih partnera i donatora.