Manja slova Veća slova RSS
>

Osumnjičeni da su koruptivnim krivičnim djelom oštetili Budžet za oko 326.000 eura

Datum objave: 16.01.2019 10:53 | Autor: UP

Ispis Štampaj stranicu


Policijski službenici Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta rasvijetlili su koruptivno krivično djelo i s tim u vezi su državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru podnijeli poseban izvještaj, kao dopunu krivične prijave, protiv:
- I.P. (44) iz Bosne i Hercegovine sa privremenim boravkom u Budvi, ovlašćenog lica u pravnom licu „MONTER.ING“ d.o.o iz Bara,
- B.B. (36) iz Kosova koji je osnivač i izvršni direktor ove firme i
- pravnog lica „MONTER.ING“ d.o.o,
zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u sticaju sa koruptivnim krivičnim djelom zloupotreba ovlašćenja u privredi. Ova lica su, kako se sumnja, počinila krivična djela na način što su kao odgovorna lica u pravnom licu „MONTER.ING“d.o.o, sa namjerom izbjegavanja plaćanja poreza i pripadajućih poreskih dažbina, neopravdanim i nedokumentovanim podizanjem novca sa žiro računa prikrili ostvarene prihode u vremenskom periodu 2015, 2016. i 2017. godine, odnosno prilive novčanih sredstava na žiro račun preduzeća „MONTER.ING" d.o.o. Osumnjičeni su u tom smislu, sumnja se, prikrili relevantne činjenice koje su bitne za utvrđivanje poreskih obaveza, čime su pribavili sebi korist na način što su, suprotno pravilima finansijsko knjigovođstvene evidencije i privrednog poslovanja, prikrili i nezakonito prisvojili imovinsku korist. Osumnjičena lica konkretno, sumnja se, nisu obračunala i prijavila dospjele obaveze za prijavu i plaćanje PDV-a Poreskoj upravi u iznosu od 203.045 eura. Takođe oni nisu, sumnja se, prijavili poreze i doprinose na ostala lična primanja u iznosu od 110.182 eura i poreze na dobit pravnih lica i poreze na dividende u iznosu od 13.225 eura. Ukupna šteta prouzrokovana ovim krivičnim djelima po Budžet Crne Gore, kako je utvrđeno na osnovu analiza i vještačenja dokumentacije koji su izvršeni u periodu od podnošenja krivične prijave u julu 2017. godine do 14.01.2019. godine kada je i podnijet posebni izvještaj, iznosi tačno 326.452 eura.

Službenici ovog Odsjeka su takođe nadležnom državnom tužiocu, u odvojenom predmetu, podnijeli dvije krivične prijave protiv tri lica zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili dva krivična djela prevara. Jedna krivična prijava je podnijeta protiv P.G. (32) i M.Đ. (36), oba iz Podgorice, zbog sumnje da su počinili navedeno krivično djelo. Kako se sumnja, oni su ovo krivično delo počinili u maju 2017. godine kao ovlašćena lica „Kruna Catering“ d.o.o, na način što su doveli i održavali u zabludi pravno lice „LikaProm“ d.o.o, kojom prilikom su lažno prikazivali činjence i preuzimali robu sa unaprijed smišljenom namjerom da robu ne plate i prodaju je na ilegalnom tržištu i koriste za svoje lične potrebe. P.G. i M.Đ. su, sumnja se, pribavili protivpravnu imovinsku koristi u iznosu od 3.630 eura a na štetu pomenutog preduzeća. Druga krivična prijava je podnijeta takođe protiv P.G. i M.Đ. a njom je obuhvaćena i A.C. (39) iz Podgorice, zbog sumnje da su počinili krivično djelo prevara. Sumnja se da su ova lica, u periodu od 01. maja do 01. jula 2017. godine, kao odgovorna i ovlašćena lica preduzeća „Kruna Catering“ d.o.o ovo kričino djelo počinila na štetu „Archeus“ d.o.o i pravno lice „KIT“ d.o.o. iz Nikšića. Oni su, kako se sumnja, na isti način počinili krivično djelo kojim su pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 5.561 eura.