Manja slova Veća slova RSS
>

Podrška menadžmenta Uprave policije MUP-a Sindikatu UP u rješavanju sindikalnih pitanja

Podrška menadžmenta Uprave policije MUP-a Sindikatu UP u rješavanju sindikalnih pitanja
Datum objave: 04.09.2018 15:50 | Autor: UP

Ispis Štampaj stranicu


UP

Direktor Uprave policije MUP-a Veselin Veljović sa saradnicima se danas sastao sa predsjednikom Sindikata Uprave policije Mladenom Šuškavčevićem i članovima Predsjedništva ovog Sindikata.

Sastanak je održan povodom sugestija Sindikata Uprave policije koje se tiču načina i adekvatnosti ostvarivanja prava policijskih službenika u vezi sa njihovim radnim i statusnim pravima i obavezama koje treba da budu utvrđene novim Predlogom Zakona o unutrašnjim poslovima.

Direktor Veljović je još jednom izrazio podršku menadžmenta Uprave policije sindikalnim naporima na poboljšanju uslova rada i sveukupnog položaja policijskih službenika u sistemu, kao i naglasio da je rješavanje stambenih i drugih socijalno – ekonomskih pitanja službenika policije jedan od preduslova za pružanje kvalitetnog odgovora policijskih službenika prema povjerenim poslovima i zadacima.

Na sastanku je konstatovano da je u rješavanju pitanja od važnosti za policijske službenike, a koje tretira Sindikat Uprave policije, osim obostrane spremnosti za saradnju koja je i do sada bila kvalitetna, neophodno održanje povjerenja i razumijevanja Sindikata Uprave policije i menadžmenta Uprave policije, uz potrebu očuvanja jedinstva Sindikata i rješavanja svih tekućih pitanja dijalogom.

Kako bi sugestije Sindikata Uprave policije u cilju adekvatne sindikalne zaštite policijskih službenika bile razmotrene i sagledane na sveobuhvatan način, Sindikat UP će direktoru Veljoviću dostaviti presjek stanja i predloženih rješenja koja se tiču pitanja od važnosti za rad i funkcionisanje policijskih službenika, a kojima se regulišu njihova radna i statusna prava i obaveze, a koji predlozi će u propisanoj proceduri biti prezentovani Vladi.

Naglašeno je da sve buduće planirane akcije i aktivnosti Sindikata Uprave policije treba da budu transparentne i da se o njima pravovremeno mora informisati članstvo Sindikata.

Na kraju sastanka je, nakon analize postojećeg stanja, zaključeno da je neophodno intenzivirati aktivnosti na poboljšanju uslova rada i povećanju standarda i kvaliteta života svih policijskih službenika, u svim segmentima kojima se bavi Sindikat Uprave policije, u čemu će Sindikatu podška biti menadžment Uprave policije MUP-a.