Мања слова Већа слова РССПЛАН ИНТЕГРИТЕТА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА


 Министарство унутрашњих послова Црне Горе израдило је и усвојило План интегритета. То је документ којим се процјењује колико су одређена радна мјеста подложна настанку и развоју корупције, као и којим мјерама и активностима се може побољшати интегритет службеника.

У документу се на основу радног мјеста, процјењује фактор ризика од недозвољених радњи, истичу се постојећи механизми контроле и на крају предлажу мјере за смањење тог ризика.

Сврха Плана интегритета је успостављање механизама којим би се постигло ефикасно функционисање Министарства кроз јачање одговорности, поједностављивање процедура, повећање транспарентности код доношења одлука, контролисање дискреционих овлашћења, поштовање етичких вриједности, елиминисање неефикасне праксе и непримјењиве регулативе, увођење ефикасног надзора и контроле рада понашања службеника.
Ова самопроцјена изложености службеника различитим ризицима предузима се како би се очувао и унаприједио интегритет како полицијских тако и службеника Министарства.

План интегритета можете преузети овдје: План интегритета 2016.пдф