Мања слова Већа слова РСС

Јавне набавке

14.11.2019.

Уговор о пружању услуга број 01-404/19-30382 од 13.11.2019. године

Предмет овог уговора је набавка услуга сервисирања возила марке "Тоyота", са понуђачем "Ефел Моторс" д.о.о. Цетиње.

07.11.2019.

Уговор о набавци мале вриједности број 01-404/19-29051 од 04.11.2019. године

Предмет овог уговора је набавка и уградња система техничке заштите, са понуђацем "Сензор" д.о.о. Подгорица.

06.11.2019.

Уговор о набавци мале вриједности број 01-404/19-29051 од 04.11.2019. године

Предмет уговора је набавка и уградња система техничке заштите са добављачем "Сензор" доо Подгорица

04.11.2019.

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности број 404/19-28829/2 од 04. 11. 2019. године

Предмет овог уговора су услуге сервисирања возила марке "Тоyота"

01.11.2019.

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности број 404/19 - 28913 од 1. 11. 2019.

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности број 404/19 - 28913 од 1. 11. 2019.

18.10.2019.

Уговор о набавци мале вриједности број 01-404/19-24960/1 од 09.10.2019. године

Предмет овог уговора је набавка штампаног материјала, са "ДПЦ" д.о.о. Подгорица.

17.10.2019.

Уговор о набавци мале вриједности број 01-404/19-25596/1 од 14.10.2019. године

Предмет овог уговора су услуге одржавања мрежног система, мрежних сервиса и серверскох платформи, са "Логате" д.о.о. Подгорица.

15.10.2019.

Уговор о набавци мале вриједности број 01-404/19-24835/1 од 08.10.2019. године

Предмет овог уговора је набавка уља за моторна возила, са "М" ОИЛ Д.О.О. Подгорица

15.10.2019.

Уговор о набавци мале вриједности број 01-404/19-24961/1 од 09. 10. 2019. године

Предмет овог уговора су услуге одржавања система за снимање разговора-регистрофона, са "Хеx" д.о.о. Подгорица.