Мања слова Већа слова РСС

Јавне набавке

14.05.2019.

Измјена Захтјева за набавку мале вриједности број 404/19-1478/2 од 13.05.2019. године

У складу са одредбама цлана 55 Закона 0 јавним набавкама ("СИ. лист Црне Горе" број 42/11,57/14,28/15 и 42/17), Управа полиције, објављује ...

07.05.2019.

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности број 47-404/19-7624/4 од 07.05.2019.

На основу члана 30 Закона о јавним набавкама ("Службени лист ЦГ", бр. 42/11,57/14,28/15 и 42/17), Правилника за спровођење поступка за набавку мале вриједности број 011/19-7982/1 од 13.02.2019. године, овлашћено лице Управе полиције доноси ...