Мања слова Већа слова РСС

Јавне набавке

02.07.2020.

Уговор о набавци мале вриједности број 426/20-7614/3 од 1.7.2020.

Услуге закупа простора на емисионим објектима за смјештај опреме, закљученог са понуђачем "Радио дифузни центар" д.о.о. Подгорица

02.07.2020.

Захтјев за достављање понуда за набавку мале вриједности број 426/20-10820/2 од 2.7.2020.

Услуге хотелског смјестаја коњичке јединице Управе полиције

26.06.2020.

Уговор о набавци мале вриједности број 01-402/20-14644/3 од 22.06.2020.

Набавка гума за мотоцикле, закључен са "Цастеллана Цо" д.о.о. Тузи

23.06.2020.

Захтјев за достављање понуда за набавке мале вриједности број 426/20-14848/2 од 23.06.2020.

Набавка телефонске централе и пратеће опреме

17.06.2020.

Захтјев за достављање понуда за набавке​ мале вриједности број 426/20-7614/2 од 17.06.2020.

Набавка услуга закупа простора на емисионим објектима за смјештај опреме

16.06.2020.

Уговор о набавци мале вриједносит број 01-427/20-13728 од 9.6.2020.

Услуге сервисирања детектора фалсификованих докумената

10.06.2020.

Уговор о набавци мале вриједности број 01-427/20-13436 од 5.6.2020. године

Набавка штампаног материјала-разни обрасци