Manja slova Veća slova RSS

Javne nabavke

24.03.2020.

Izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 01-426/20-8217/3 od 24.03.2020.

Nabavka hrane za službene konje za potrebe Specijalne policije (Jedinice za podršku i logistiku)

23.03.2020.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 01 broj 426/20-8476/2 od 23.03.2020.

Usluga hotelskog smještaja za pripadnike Uprave policije tokom trajanja obuke u zimskim uslovima

18.03.2020.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male broj 01-426/20-8218/2 od 18.03.2020. godine

Usluge štalskog smještaja za službene konje

16.03.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-426/20-7850/1 od 13.03.2020.

Usluga servisa fotokopirnih aparata zaključenog sa ponuđačem "Šćepanović" d.o.o. Podgorica

26.02.2020.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti 426/20 - 5545/2 od 25.02.2020.

Usluge hotelskog smještaja za pripadnike Uprave policije tokom trajanja obuke u zimskim uslovima