Manja slova Veća slova RSS

Javne nabavke

28.05.2020.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 402/20-12407/2 od 28.05.2020.

Nabavka usluga servisa detektora falsifikovanih dokumenata

27.05.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-426/20-11681/3 od 26.05.2020.

Predmet ovog ugovora su usluge produženja licence za specijalizovane softwerske programe za digitalnu forenziku.

25.05.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti, za partiju 2 broj 01-426/20-11876 od 20.05.2020.

Predmet ugovora je nabavka usluge ovjere i kalibracije opreme za Forenzički centar, koji je zaključen sa ponuđačem Zavod za metrologiju Podgorica.

25.05.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti, za partiju 1 broj 01-426/20-11875 od 20.05.2020.

Predmet ugovora je nabavka usluge ovjeravanja opreme za JRM, zaključenen sa ponuđačem Zavod za metrologiju Podgorica.