Manja slova Veća slova RSSDirektor Uprave policije

Slavko Stojanović

Rođen 08.06.1959.godine na Cetinju.

U periodu od 1973.godine do 1977.godine pohađao Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici.

Višu školu unutrašnjih poslova pohađao u periodu 1978-1981.godine.

Diplomirao na fakultetu bezbjednosti u Skoplju 1985.godine.

1983.godine u Beogradu završio Specijalni kurs za rukovođenje i komandovanje jedinicama policije, u trajanju od 8 mjeseci.

Završio veliki broj specijalizovanih kurseva i stručnih seminara iz oblasti bezbjednosti.

Rad započinje 1977.godine u policiji kao policajac.

Nakon završene Više škole unutrašnjih poslova, 1982.godine obavlja pripravnički staž u kriminalističkoj i uniformisanoj policiji.

1984.godine raspoređen na poslove komandira za javni red i mir i bezbjednost saobraćaja u Podgorici.

Poslove komandira za bezbjednost saobraćaja u Podgorici obavljao u periodu 1985-1990.godine.

Funkciju pomoćnika načelnika Centra bezbjednosti za uniformisani sastav u Podgorici obavljao u periodu 1990-1992.godine.

1992.godine imenovan za višeg inspektora za javni red i mir u Upravi policije MUP-a Crne Gore.

U periodu 1994-2005.godine obavljao funkciju načelnika Odjeljenja za bezbjednost saobraćaja u Upravi policije MUP-a Crne Gore.

Dužnost pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor policije opšte nadležnosti obavljao od oktobra 2005.godine do 2008.godine.

2008.godine imenovan za savjetnika direktora Uprave policije.

21.februara 2013.godine postavljen za vršioca dužnosti direktora Uprave policije MUP-a Crne Gore.

Za direktora Uprave policije MUP-a imenovan je rješenjem Vlade 20. juna 2013. godine.

 

Službeni kontakti:

Telefon: 020 241 964

Fax: 020 241 963

e-mail: direktor@policija.me