Manja slova Veća slova RSSSpecijalna antiteroristička jedinica

SAJ   vjezba 027 SAJ   vjezba 033 SAJ skok sa padobranom SAJ vjezba

Komandant

Miloš Radulović

Službeni kontakti:

Tel.: +382 20 612 601
Fax: +382 20 612 601
E-mail: saj.rukovodilac@policija.me

Specijalna antiteroristička jedinica predvidjena je za:

- suzbijanje najsloženijih oblika terorističkih aktivnosti;
- pružanje asistencija kriminalističkoj policiji i drugim organizacionim cjelinama policije prilikom lišavanja slobode počinilaca krivičnih djela, posebno u situacijama gdje se očekuje pružanje otpora vatrenim oružjem;
- riješavanje talačkih situacija i situcija barikadiranja objekata i lišavanje slobode izvršilaca krivičnih djela koji se nalaze u njima;
- lišavanje slobode kriminalaca i članova kriminalnih grupa;
- rješavanje situacija nastalih pružanjem otpora vatrenim oružjem u urbanim i ruralnim uslovima;
- pružanje asistencije u borbi protiv organizovanog kriminala;
- obezbjeđenje lica i objekata kojima prijeti neposredni teroristički akt;
- saradnja i pružanje asistencije inostranim antiteroristiĉkim jedinicama;
- učestvovanje u spašavanju lica i imovine u slučajevima elementarnih i drugih nepogoda (nuklearni, hemijski i biološki akcidenti, saobraćajne nezgode) i obavljanje drugih poslova iz djelokruga Jednice.