Мања слова Већа слова РСССектор за обезбјеђење личности и објеката

Помоћник директора
Драган Благојевић

Службени контакти:

Тел.: +382 20 242 114
Фаx: +382 20 242 114
Е-маил:помдиректорасзо@полиција.ме

  1. Одсјек за обезбјеђење личности

  2. Одсјек за обезбјеђење страних штићених личности

  3. Одсјек за обезбједјење објеката и ДКП-а

У Сектору за обезбјеђење личности и објеката врше се послови који се односе на:
- обезбјеђивање личности, страних штићених личности, штићених објеката и дипломатско-конзуларних представништава који се обезбјеђују сходно Одлуци о одређивању личности, објеката и простора које обезбјеђује Управа полиције или сходно процјени надлежних служби;
- планирање, организовање, координацију и извршавање превентивно-оперативних мјера заштите, физичких, превентивно-техничких, здравствених и биолошко-санитарних и хигијенско-епидемиолошких мјера заштите; прикупљање и обраду података о облицима, носиоцима, методима, изворима и мјестима угрожавања штићених личности, објеката и ДКП-а;
- извођење интерне обуке и оспособљавања полицијских службеника за послове из дјелокруга рада Сектора; организацију и спровођење логистичке подршке унутар Сектора;
- сарадњу са другим организационим јединицама Управе полиције, органима државне управе, дипломатско-конзуларним представништвима у Црној Гори, страним службама безбједности и другим органима и организацијама у циљу ефикасне безбједносне заштите штићених личности и објеката;
- усмјеравање и координирање рада и друге послове из дјелокруга рада Сектора.