Мања слова Већа слова РССОдсјек за граничне провјере

Начелник одсјека - Славко Војиновић
Е-маил: одсјекзакпдг.руководилац@полиција.ме

 

У Одсјеку за граничне провјере врше се послови који се односе на:

- обезбјеђење неповредивости државне границе;

- заштите живота и здравља људи;

- спречавање и откривање кривичних дјела и прекршаја и лишавање слободе њихових извршилаца;

- спречавање незаконитих миграција;

- спречавање незаконитости и радњи којима се угрожава безбједност;

- прописивање образаца и начина вођења евиденције;

- контроле преласка државне границе;

- контроле путних исправа на улазу у земљу;

- контроле путних исправа на излазу из земље;

- надзор над путницима;

- обезбјеђење простора граничног прелаза;

- обезбјеђење међуграничног простора;

- обезбјеђење и контроле станичног перона;

- обезбјеђење простора за искрцај путника у лукама;

- учешћа у планирању основног и специјалистичког обучавања припадника Сектора;

- вођење евиденција и рад у дежурној служби;

- контроле кретања и боравка странаца;

- сарадњу и размјену информација од значаја за сузбијање и спречавање свих обилика прекограничног криминала са припадницима граничних полиција сусједних земаља и

- обављање других послова из дјелокруга рада Одсјека.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕЛАСКУ ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ
информисати се на број телефона: 020 224 491