Мања слова Већа слова РССПосебна јединица полиције

Командант
Веселин Маговчевић

Службени контакти:

Тел.: +382 20 611 096
Фаx: +382 20 611 978
Е-маил: пјп.руководилац@полиција.ме

У Посебној јединици полиицје врше се послови који се односе на:

- сузбијање свих облика тероризма и организованог криминала;
- успостављање нарушеног ЈРМ-а у већем обиму;
- обезбједјење јавних скупова и манифестација са највећим степеном безбједносног ризика;
- обезбједјење објеката од посебног знаĉаја за државу, као и у случајевима повишеног безбједносоног ризика од евентуалних напада на исте;
- асистенције другим оранизационим јединицама Полиције у извршавању одређених сложених послова и задатака;
- подршку институцијама државе у отклањању посљедица изазваних елементарним непогодама и другим несрећама тзв.спасилаĉке мисије;
- уĉешће у војно-полицијским и другим мисијама на кризним подруĉјима;
- планирање, организовање и изводјење опште и стручно-специјалистиĉке обуке;
- праћење, изучавање и предлагање примјене и коришћења савремених достигнућа у домену метода и тактика поступања Јединице у вршењу најслоţенијих безбједносних задатака;
- обављање других послова из дјелокруга Јединице.


У оквиру ПЈП  је Тим полиције на коњимаУправа полиције

307118 185601661512895 100001891885192 451945 6978733 н 300702 185600651512996 100001891885192 451914 2233431 н ИМГ 2039 03102010191