Manja slova Veća slova RSSPosebna jedinica policije

Komandant
Veselin Magovčević

Službeni kontakti:

Tel.: +382 20 611 096
Fax: +382 20 611 978
E-mail: pjp.rukovodilac@policija.me

U Posebnoj jedinici poliicje vrše se poslovi koji se odnose na:

- suzbijanje svih oblika terorizma i organizovanog kriminala;
- uspostavljanje narušenog JRM-a u većem obimu;
- obezbjedjenje javnih skupova i manifestacija sa najvećim stepenom bezbjednosnog rizika;
- obezbjedjenje objekata od posebnog znaĉaja za državu, kao i u slučajevima povišenog bezbjednosonog rizika od eventualnih napada na iste;
- asistencije drugim oranizacionim jedinicama Policije u izvršavanju određenih složenih poslova i zadataka;
- podršku institucijama države u otklanjanju posljedica izazvanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama tzv.spasilaĉke misije;
- uĉešće u vojno-policijskim i drugim misijama na kriznim podruĉjima;
- planiranje, organizovanje i izvodjenje opšte i stručno-specijalistiĉke obuke;
- praćenje, izučavanje i predlaganje primjene i korišćenja savremenih dostignuća u domenu metoda i taktika postupanja Jedinice u vršenju najsloţenijih bezbjednosnih zadataka;
- obavljanje drugih poslova iz djelokruga Jedinice.


U okviru PJP  je Tim policije na konjimaUprava policije

307118 185601661512895 100001891885192 451945 6978733 n 300702 185600651512996 100001891885192 451914 2233431 n IMG 2039 03102010191