Мања слова Већа слова РССОперативно комуникациони центар

ФОТО 007 2 3 11 а
Руководилац - Младен Марковић

Службени контакти:

Тел.: +382 20 241 252
Фаx: +382 20 246 526
Е-маил:окц.руководилац@полиција.ме

Оперативно комуникациони центар (ОКЦ) прати и региструје појаве и догађаје из области безбједности као и процјењује степен значаја догађаја. По потреби, ОКЦ предузима и организује хитне и обимније оперативне мјере, координира и усмјерава рад организационих јединица Управе полиције.

ОКЦ спроводи сљедеће конкретне активности:

- остварује сарадњу са надлежним службама других организација и органа;
- преноси наредбе и упутства и предузима мјере на хитном информисању и обавјештавању старјешина Управе о безбједносно-интересантним догађајима и појавама;
- одржава комуникацију са ОКЦ-а земаља у окружењу;
- информише медије о догађајима у оквиру својих овлашћења;
- сачињава дневни и мјесечни билтен догађаја;