Manja slova Veća slova RSSOperativno komunikacioni centar

FOTO 007 2 3 11 a
Rukovodilac - Mladen Marković

Službeni kontakti:

Tel.: +382 20 241 252
Fax: +382 20 246 526
E-mail:okc.rukovodilac@policija.me

Operativno komunikacioni centar (OKC) prati i registruje pojave i događaje iz oblasti bezbjednosti kao i procjenjuje stepen značaja događaja. Po potrebi, OKC preduzima i organizuje hitne i obimnije operativne mjere, koordinira i usmjerava rad organizacionih jedinica Uprave policije.

OKC sprovodi sljedeće konkretne aktivnosti:

- ostvaruje saradnju sa nadležnim službama drugih organizacija i organa;
- prenosi naredbe i uputstva i preduzima mjere na hitnom informisanju i obavještavanju starješina Uprave o bezbjednosno-interesantnim događajima i pojavama;
- održava komunikaciju sa OKC-a zemalja u okruženju;
- informiše medije o događajima u okviru svojih ovlašćenja;
- sačinjava dnevni i mjesečni bilten događaja;