Manja slova Veća slova RSSNadležnost i organizacija

 

Uprava policije je organ u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Uprava policije vrši poslove koji se odnose na: zaštitu bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih sloboda i prava; zaštitu imovine; sprječavanje vršenja i otkrivanje krivičnih djela i prekršaja; pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih djela i prekršaja i njihovo dovođenje pred nadležne organe; održavanje javnog reda i mira; obezbjeđivanje javnih skupova i drugih okupljanja građana; obezbjeđivanje određenih ličnosti i objekata; nadzor i kontrolu bezbjednosti u saobraćaju; nadzor i obezbjeđenje državne granice i vršenje granične kontrole; kontrolu kretanja i boravka stranaca; obezbjeđivanje uslova za nesmetan rad sudova, održavanje reda, zaštitu lica i imovine; kriminalistička vještačenja i istraživanja, kriminalističke i druge evidencije; međunarodnu policijsku saradnju; izradu analiza, elaborata, studija i praćenje određenih bezbjednosnih pitanja; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

Poslovi iz djelokruga Uprave policije obavljaju se u sljedećim organizacionim jedinicama:

- Sektor policije opšte nadležnosti,
- Sektor kriminalističke policije,
- Sektor granične policije,
- Sektor za obezbjeđenje ličnosti i objekata,
- Odjeljenje za analitiku, unaprijeđenje rada i razvoj policije,
- Specijalna antiteroristička jedinica,
- Posebna jedinica policije,
- Forenzički centar,
- Operativno komunikacioni centar;
- Odjeljenje za telekomunikacione i elektronske tehnologije.

Za neposredno obavljanje policijskih poslova, sistematizovano je osam centara bezbjednosti (Podgorica, Nikšić, Bar, Budva, Herceg Novi, Pljevlja, Bijelo Polje i Berane) i 13 odjeljenja bezbjednosti (Danilovgrad, Kolašin, Cetinje, Šavnik, Plužine, Ulcinj, Kotor, Tivat, Žabljak, Mojkovac, Rožaje, Plav i Andrijevica).