Мања слова Већа слова РССФорензички центар

Директор

Зоран Томчић

Тел: +382 20 817 101
Фаx: +382 20 817 195
Е-маил: фц.фораналитика@форензика.полиција.ме

У Форензичком центру врше се послови који се односе на:

- све врсте форензичких испитивања, истраживања, анализирања и вјештачења;
- хемијска и ДНК испитивања;
- испитивања рукописа, докумената, вриједносних папира и информационих технологија (компјутера, мобилних телефона, банкомата, кредитних картица и остало);
- дактилоскопска, механоскопска, балистичка испитивања и утврдјивање узрока код пожара и експлозија;
- послови оперативне криминалистичке технике;
- дигиталну обраду и аудио видео и фото технику;
- координацију и вршење увидјаја;
- форензичку аналитику, поступање са доказним материјалом;
- стандардизацију опреме за увидјаје за потребе центара безбједности, вођење ДНК базе у складу са новим Законом о ДНК регистру;
- формирање и вођење осталих форензичких база података (отисака прстију, чаура и пројектила ватреног оружја, база докумената и новачаница, ГСР честица, профилисање опојних дрога и сл.);
- поступање по захтјевима правосудних органа, царине и других заинтересованих субјеката;
- инспекцијско надзорну функцију рада криминалистичке технике у центрима безбједности;
- тренинг и обуку из области форензике за криминалистичке техничаре, инспекторе и руководиоце који раде на пословима сузбијања криминалитета;
- увођење Европских стандарда квалитета ИСО 17025 и ИСО 17020, како у Форензичком центру, тако и у центрима безбједности и станицама;
- учешће у међународној размјени Форензичких база података (ДНК профили, ДКТ листе и сл.);
- учешће у раду Европског удружења Форензиĉких научних институција (ЕНФСИ) које је од стране Европске уније задужено за развој и контролу у џţавама чланицама и државама кандидатима;
- сарадњу са сличним центрима у земљи и иностранству, научно техничким установама и институцијама;
- синхронизацију и координацију рада са центрима безбједности и станицама приликом вршења увидјаја;
- идентификацију НН лешева и несталих особа и обављају друге послове из дјелокруга Форензичког центра.

У Форензиĉком центру су:
Група за поступање са доказним материјалом, форензичку аналитику и контролу квалитета;
Група за механоскопска испитивања;
Група за утврђивање узорака код пожара и експолозија;
Група за балистичка испитивања;
Група за испитивање рукописа и докумената;
Група за испитивање информационих технологија;
Група за ДНК анализе;
Група за хемијска испитивања;
Група за хемијска испитивања даљине пуцања и утврђивање ГСР честица;
Група за дактилоскопска испитивања;
Група за координацију вршења увиђаја, стандардизацију опреме и надзор;
Група за дигиталну обраду аудио – видео и фото технику.