Manja slova Veća slova RSSForenzički centar

Direktor

Zoran Tomčić

Tel: +382 20 817 101
Fax: +382 20 817 195
E-mail: fc.foranalitika@forenzika.policija.me

U Forenzičkom centru vrše se poslovi koji se odnose na:

- sve vrste forenzičkih ispitivanja, istraživanja, analiziranja i vještačenja;
- hemijska i DNK ispitivanja;
- ispitivanja rukopisa, dokumenata, vrijednosnih papira i informacionih tehnologija (kompjutera, mobilnih telefona, bankomata, kreditnih kartica i ostalo);
- daktiloskopska, mehanoskopska, balistička ispitivanja i utvrdjivanje uzroka kod požara i eksplozija;
- poslovi operativne kriminalističke tehnike;
- digitalnu obradu i audio video i foto tehniku;
- koordinaciju i vršenje uvidjaja;
- forenzičku analitiku, postupanje sa dokaznim materijalom;
- standardizaciju opreme za uvidjaje za potrebe centara bezbjednosti, vođenje DNK baze u skladu sa novim Zakonom o DNK registru;
- formiranje i vođenje ostalih forenzičkih baza podataka (otisaka prstiju, čaura i projektila vatrenog oružja, baza dokumenata i novačanica, GSR čestica, profilisanje opojnih droga i sl.);
- postupanje po zahtjevima pravosudnih organa, carine i drugih zainteresovanih subjekata;
- inspekcijsko nadzornu funkciju rada kriminalističke tehnike u centrima bezbjednosti;
- trening i obuku iz oblasti forenzike za kriminalističke tehničare, inspektore i rukovodioce koji rade na poslovima suzbijanja kriminaliteta;
- uvođenje Evropskih standarda kvaliteta ISO 17025 i ISO 17020, kako u Forenzičkom centru, tako i u centrima bezbjednosti i stanicama;
- učešće u međunarodnoj razmjeni Forenzičkih baza podataka (DNK profili, DKT liste i sl.);
- učešće u radu Evropskog udruženja Forenziĉkih naučnih institucija (ENFSI) koje je od strane Evropske unije zaduženo za razvoj i kontrolu u džţavama članicama i državama kandidatima;
- saradnju sa sličnim centrima u zemlji i inostranstvu, naučno tehničkim ustanovama i institucijama;
- sinhronizaciju i koordinaciju rada sa centrima bezbjednosti i stanicama prilikom vršenja uvidjaja;
- identifikaciju NN leševa i nestalih osoba i obavljaju druge poslove iz djelokruga Forenzičkog centra.

U Forenziĉkom centru su:
Grupa za postupanje sa dokaznim materijalom, forenzičku analitiku i kontrolu kvaliteta;
Grupa za mehanoskopska ispitivanja;
Grupa za utvrđivanje uzoraka kod požara i ekspolozija;
Grupa za balistička ispitivanja;
Grupa za ispitivanje rukopisa i dokumenata;
Grupa za ispitivanje informacionih tehnologija;
Grupa za DNK analize;
Grupa za hemijska ispitivanja;
Grupa za hemijska ispitivanja daljine pucanja i utvrđivanje GSR čestica;
Grupa za daktiloskopska ispitivanja;
Grupa za koordinaciju vršenja uviđaja, standardizaciju opreme i nadzor;
Grupa za digitalnu obradu audio – video i foto tehniku.