Manja slova Veća slova RSS
>

Ministar i direktor održali prošireni Kolegijum

Ministar i direktor održali prošireni Kolegijum
Datum objave: 26.12.2017 14:51 | Autor: UP

Ispis Štampaj stranicu


Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić i direktor Uprave policije MUP-a Slavko Stojanović održali su danas redovni prošireni Kolegijum Uprave policije MUP-a u policijskom kampu na Zlatici. Proširenom kolegijumu su prisustvovali najbliži saradnici ministra i direktora i rukovodioci i starješine policije u sjedištu Uprave policije MUP-a i organizacionih jedinica na terenu.

Na proširenom Kolegijumu sagledani su rezultati rada Uprave policije od početka 2017. godine, a takođe tema su bili i tehničko – kadrovska opremljenost policijske organizacije.

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić kazao je da je zadovoljan radom policije u ovoj godini jer su rezultati rada po svim linijama policijskog angažovanja bili dobri. Zajedničko angažovanje i sadejstvo policijskih organizacionih jedinica doprinijeli su porastu stepena povjerenja u policiju, koje se dodatno može jačati još neposrednijom i boljom saradnjom sa građanima. Policija je bila na nivou zadatka, ocijenio je ministar, kako u kompleksnim i složenim situacijama tako i u poslovima iz svoje nadležnosti vezano sa spoljnopolitičke uspjehe naše države a koji se tiču članstva Crne Gore u NATO i posjete potpredsjednika SAD-a Majka Pensa Crnoj Gori kao i drugih visokih zvaničnika iz inostranstva. Trend dobrih rezultata se mora nastaviti i u narednom periodu, a oni mogu biti još bolji uz maksimalno angažovanje službe shodno prioritetima među kojima su najvažniji borba protiv organizovanog kriminala. Policija će u tim naporima, uz očuvanje i jačanje integriteta, imati podršku ministra u radu i djelovanju, kao i u poboljšanju materijalno – tehničkih uslova i opremljenosti kako bi taj rad bio u skladu sa savremenim standardima.

Direktor Uprave policijen Slavko Stojanović je kazao da je policija u godini punoj bezbjednosnih izazova pokazala spremnost i sposobnost da očuva mir, riješi teška krivična djela i predano radi na prevenciji kriminaliteta. Direktor je ocijenio da su rezultati rada u svim sektorima ovoj godini bili dobri, ali da borba protiv organizovanog kriminala koja se nastavlja u narednoj godini mora biti intenzivirana, uz pojačani operativni rad na terenu. Rješavanje najtežih krivičnih djela, među kojima su i djela protiv života i tijela, takođe ostaje prioritet u radu, a posebno ona koja su nastala kao posljedica sukoba organizovanih kriminalnih grupa. Direktor je konstatovao da ima pomaka u rasvjetljavanju pojedinih ubistava počinjenih u prethodnom periodu, te kazao da se na rješavanju ovih krivičnih djela mora raditi svakodnevno, kako bi se došlo do kvalitetno materijalizovanih dokaza za procesuiranje. Takođe, direktor je kazao da osim represije i preventivnih aktivnosti važan segmet u borbi protiv OKG igra i postupak ispitivanja porijekla imovine članova OKG i bezbjednosno interesantnih lica. Budući da organizovani kriminal ne poznaje granice, operativna i kvalitetna međunarodna policijska saradnja, koja je igrala značajnu ulogu na rasvjetljavanju nekoliko teških krivičnih djela, treba da bude nastavljena u istom intenzitetu, kako bi rezultati rada i napora koje ulaže policija bili u što skorije vrijeme vidljivi i valorizovani.

Na kraju proširenog Kolegijuma su usvojeni zaključci o konkretnim aktivnostima radi sprovođenja prioritetnih i drugih policijskih poslova i zadataka u narednom periodu.