Manja slova Veća slova RSSUPRAVA POLICIJE

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
Podgorica
Telefon: 020 241 964
Fax: 020 241 963
e-mail: sefkabineta@policija.me

DIREKTOR

Veselin Veljović
Telefon: 020 241 964
Fax: 020 241 963
e-mail: direktor@policija.me

GLAVNI POLICIJSKI INSPEKTOR - ŠEF KABINETA

Petar Krstajić
Telefon: 020 241 964
Fax:       020 241 963
e-mail: sefkabineta@policija.me

 

SAVJETNICA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU - PORTPAROL

Tamara Pavićević
Telefon: 020 247 587
Fax: 020 247 587
E-mail: tamara.popovic@mup.gov.me

SEKTOR POLICIJE OPŠTE NADLEŽNOSTI

Pomoćnik direktora - Nikola Janjušević
Tel.: 020 243 329
Fax: 020 242 198
E-mail: pomdirektoraspon@policija.me

 

Odsjek za javni red i mir

Rukovodilac - Duško Koprivica
E-mail: odsjekzajrm.rukovodilac@policija.me

 

Odsjek za bezbjednost drumskog saobraćaja

Rukovodilac - Dragan Klikovac
E-mail: odsjekzankbds.rukovodilac@policija.me

 

Odsjek za prevenciju i rad policije u zajednici

Rukovodilac - Željko Peković
E-mail: odsjekzaprpz@policija.me

 

Odsjek za popunu i zaštitu imovine

Rukovodilac - Dragan Gorović
E-mail: upzastita@t-com.me

 

SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE

Pomoćnik direktora - Enis Baković
Tel.: 020 245 020
Fax: 020 248 185
E-mail: pomdirektoraskp@policija.me

 

Odsjek za suzbijanje opšteg kriminaliteta

Rukovodilac - Aleksandar Bošković
E-mail: odsjekzasok.rukovodilac@policija.me

 

Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta

Rukovodilac - Dalibor Medojević
E-mail: odsjekzaspk.rukovodilac@policija.me

 

Odsjek za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije

Rukovodilac - Saša Milić
E-mail: odsjekzabpok.rukovodilac@policija.me

 

Odsjek za borbu protiv droge i krijumčarenja

Rukovodilac - Milutin Popović
E-mail: odsjekzadroge@policija.me

 

Odsjek za posebne provjere

Rukovodilac - Ivan Jokić
E-mail: opp.rukovodilac@policija.me

 

Odsjek za međunarodnu policijsku saradnju INTERPOL-EUROPOL-SELEC

Rukovodilac - Dejan Đurović
E-mail: ncbinterpol.rukovodilac@policija.me

 

SEKTOR GRANIČNE POLICIJE

Pomoćnik direktora - Vesko Damjanović
Tel.: 020 202 851
Fax: 020 248 236
e-mail: pom.direktorasgp@policija.me

INFORMACIJE O PRELASKU DRŽAVNE GRANICE:
informisati se na broj telefona 020 224 491

Odsjek za nadzor državne granice

Rukovodilac - Vojislav Dragović
E-mail: odsjekzandg.rukovodilac@policija.me

 

Odsjek za granične provjere

Rukovodilac - Slavko Vojinović
E-mail: odsjekzakpdg.rukovodilac@policija.me

Odsjek za strance, vize i suzbijanje nezakonitih migracija

Rukovodilac - Dejan Andrić
E-mail: odsjekzasisnm.rukovodilac@policija.me

 

Odsjek za operativni rad i analizu rizika

Rukovodilac - Darko Radinović
E-mail: odsjekzaorgp.rukovodilac@policija.me

 

SEKTOR ZA OBEZBJEĐENJE LIČNOSTI I OBJEKATA

Pomocnik direktora- Dragan Blagojević
Tel.: 020 242 114
Fax: 020 242 114
e-mail: pomdirektoraszo@policija.me

 

Odsjek za obezbjedjenje ličnosti

Rukovodilac - Doris Đelević
E-mail: odsjekzaol.rukovodilac@policija.me

 

Odsjek za obezbjeđenje objekata i diplomatsko konzularnih predstavništava

Rukovodilac - Vasko Aković
E-mail: odsjekzaoodkp.rukovodilac@policija.me

 

Odsjek za obezbjedjenje stranih štićenih licnosti i antiteroristicki pregled

Rukovodilac - Nebojša Kruščić
E-mail:odsjekzaoslap.rukovodilac@policija.me


ODJELJENJE ZA ANALIZIKU, UNAPREĐENJE RADA I RAZVOJ POLICIJE

Rukovodilac - Zoran Brđanin
Tel.: +382 20 247 875
Fax: +382 20 247 875
E-mail: ozaur.rukovodilac@policija.me

 

ODJELJENJE ZA TELEKOMUNIKACIONE I ELEKTRONSKE TEHNOLOGIJE

Rukovodilac- Ranko Vojinović
E-mail: odsjekzatelekomunikacije.rukovodilac@policija.me

 

OPERATIVNO KOMUNIKACIONI CENTAR

Rukovodilac - Mladen Marković
Tel.: 020 241 252
Fax: 020 246 526
e-mail: okc.rukovodilac@policija.me

 

FORENZIČKI CENTAR

Direktor - Zoran Tomčić
Tel.: 020 817 101
Fax: 020 817 195
E-mail: fc.foranalitika@forenzika.policija.me

 

SPECIJALNA ANTITERORISTIČKA JEDINICA

Komandant Miloš Radulović
Tel.: 020 612 601
Fax: 020 612 601
E-mail:saj.rukovodilac@policija.me

 

POSEBNA JEDINICA POLICIJE

Komandant - Veselin Magovčević
Tel.: 020 611 096
Fax: 020 611 978
E-mail: pjp.rukovodilac@policija.me