Мања слова Већа слова РСС
МУППитајте Министарство

ЖЕНЕ У ПОЛИЦИЈИ

Родна равноправност је начело социјалне филозофије које подразумијева једнакост мушкараца, жена и особа другачијих родних идентитета у друштвеном и политичком животу.


Равноправност жена и мушкараца и развој политике једнаких могућности гарантује се Уставом Црне Горе, у поглављу Људска права и слободе. Гаранције дате овим највишим правним актом разрађене су низом закона којима су уређени радни односи, запошљавање, пензијско и инвалидско осигурање, образовање, здравствена и социјална заштита, заштита на раду, породични односи, кривична дјела и многим другим. Механизми за постизање родне равноправности прописани су и Законом о родној равноправности.

Проценат заступљености жена у Управи полиције није на задовољавајућем нивоу, посебно на руководећим позицијама,а у прилог овој чињеници иде статистика која показује да је свега 10,75 одсто жена међу полицијским службеницима,док је 89, 25 одсто мушкараца.

Управа полиције је свјесна да је неопходно предузети посебне мјере како би се помогло и подржало пуно уживање људских права свих грађана, без обзира на сексуалну оријентацију и родни идентитет, па ће у наредном периоду, слиједећи усвојене планове и европске директиве, унаприједити стање у овом сегменту реализацијом низа мјера, међу којима и промовисањем жена у полицији.

У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства унутрашњих послова да би неко био полицајац/ка потребно је:
“Средње образовање у обиму од 240 ЦСПК-а, СШУП, или друга средња школа и полицијски курс, завршен приправнички стаж, положен стручни испит за рад у државним органима.”
На основу члана 91 Закона о унутрашњим пословима: ” Лица која први пут заснивају радни однос у Полицији, у року од једне године од дана заснивања радног односа, дужна су да се оспособе за обављање полицијских послова кроз полицијску обуку.”

Конкурс за упис полазника основног полицијског образовања објављује Ј.У. ВСШ “Полицијска академија” у Даниловграду, а све додатне информације могу се наћи на сајту хттп://www.полицијскаакадемија.ме/