Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Održan sastanak sa predstavnicima službi zaštite i spašavanja

Održan sastanak sa predstavnicima službi zaštite i spašavanja
Datum objave: 03.05.2018 15:24 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Danas je u prostorijama Direktorata za vanredne situacije održan sastanak sa komandirima službi zaštite i spašavanja i predstavnicima Direktorata, u cilju adekvatne pripreme za predstojeću požarnu sezonu. Na sastanku su analizirani postojeći kapaciteti sistema zaštite i spašavanja kako na lokalnom, tako i na državnom nivou. U tom pogledu je ocijenjeno da je svako iz svoje nadležnosti preduzeo konkretne mjere i radnje da što spremnije dočekamo nastupajuću požarnu sezonu.

Apostrofirano je da skoro sve opštinske službe zaštite i spašavanja imaju povećana budžetska izdvajanja za 2018. godinu, što će omogućiti nabavku opreme i sredstava potrebnih za gašenje požara na otvorenom prostoru.

Posebno je naglašeno sprovođenje preventivnih aktivnosti u smislu izrade i ažuriranja planske dokumentacije, uređenja protivpožarnih puteva, prosjeka u šumskom području koje je pod rizikom od požara, kao i pripremu rezervoara (bistijerni) sa vodom i uključivanje vizuelno-osmatračke djelatnosti.

Dogovoreno je da u narednom periodu sve opštine održe sastanke opštinskih timova za zaštitu i spašavanje, na kojima će dodatno razmatrati kapacitete sistema zaštite i spašavanja na opštinskom nivou, te utvrditi neophodnost sprovođenja dodatnih preventivnih mjera zaštite i spašavanja od požara.

Posebno je razgovarano o obavezama i nadležnostima Javnog preduzeća ,,Nacionalni parkovi“ Crne Gore i Uprave za šume u zaštiti šumskih područja od požara, angažovanju neophodnog broja osmatrača tokom požarne sezone, izradi planova zaštite i spašavanja, kao i nabavci materijalno-tehničkih sredstava za gašenje požara na otvorenom prostoru.

Direktorat za vanredne situacije će intenzivirati rad svoje inspekcije i, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzimati mjere i radnje na unapređenju stanja zaštite i spašavanja od požara. Takođe, biće održan sastanak sa predstavnicima Uprave policije u cilju definisanja adekvatnih rješenja za pronalaženje i procesuiranje počinilaca krivičnih djela podmetanja i izazivanja požara na otvorenom prostoru.

Posebno apelujemo na građane da urede svoja dvorišta i imanja, čime će značajno doprinijeti da se rizik od nastanka požara svede na najmanju moguću mjeru, te da se u slučaju nastanka požara uključe u pružanje pomoći službama zaštite i poštuju preporuke nadležnih službi i organa.