Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Javni poziv zainteresovanoj javnosti za konsultacije u vezi sa Nacrtom Strategije razvoja Uprave policije za period 2016-2020. godine i Akcionim planom za njeno sprovođenje

Datum objave: 17.11.2015 15:14 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 6 i 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, br. 12/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova daje na stručne konsultacije

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA UPRAVE POLICIJE
ZA PEROD 2016-2020. GODINA
I AKCIONI PLAN ZA NJENO SPROVOĐENJE
ZA PERIOD 2016-2017. GODINA

i upućuje

JAVNI POZIV

zainteresovanim fizičkim i pravnim licima

da se

Uključe u stručne konsultacije i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Strategije i Akcionog plana


PROGRAM STRUČNIH KONSULTACIJA O
NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA UPRAVE POLICIJE ZA PERIOD 2016-2020. GODINA I AKCIONOG PLANA ZA NJENO SPROVOĐENJE ZA PERIOD 2016-2017. GODINA


I Stručne konsultacije o Nacrtu Strategije razvoja Uprave policije za 2016-2020. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje za period 2016-2017. godine, će sprovesti Ministarstvo unutrašnjih poslova.

II Stručne konsultacije o tekstu Nacrta Strategije i Akcionog plana počinju objavljivanjem teksta na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.

III Stručne konsultacije o Nacrtu Strategije i Akcionog plana će se sprovesti i održavanjem okruglog stola u Podgorici, dana 30.11.2015. godine, sa početkom u 10h u hotelu „Ramada“.

IV Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt Strategije i Akcionog plana mogu se dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, br 22 Podgorica ili na fax 020/246-917, kao i na e-mail: dragana.babovic@mup.gov.me

V Stručne konsultacije o Nacrtu Strategije i Akcionog plana trajaće 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.

VI Radna grupa za pripremu Nacrta Strategije i Akcionog plana će razmotriti predloge, sugestije i komentare učesnika stručnih konsultacija, nakon čega će sačiniti i na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova, u roku od 10 dana od dana završetka stručnih konsultacija, objaviti Izvještaj o sprovedenim stručnim konsultacijama.

 

Prilozi:
Strategija razvoja Uprave policije za period 2016-2020. godine

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja Uprave policije 2016-2020. godine