Мања слова Већа слова РССПитајте Министарство

Оружје

16.07.2017.

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА

а) Издавање возачке дозволе или лиценце за инструктора вожње: 1. захтјев, 2. доказ о положеном возачком испиту (уколико се издаје први пут након положеног возачког испита), осим ако се издаје на основу важеће стране возачке дозволе и овјереног превода исте (која се предаје приликом издавања црногорске и доставља земљи која је издала);

16.07.2017.

НАБАВКА И РЕГИСТРАЦИЈА ОРУЖЈА

а) Одобрење за набавку оружја (за физичко и правно лице) потребо је: 1. захтјев, 2. доказ о оправданом разлогу за набавку оружја (лична безбједност, односно лов или спорт); 3. о здравственој способности за држање и ношење оружја (за физичко и одговорно лице у правном лицу); 4. о техничком знању и вјештини за правилну употребу, држање и ношење оружја (лична безбједност – потврда о оспособљености; односно лов – увјерење о положеном ловачком испиту и активном чланству) или спорт – увјерење спортске стрељачке организације о активном чланству)

24.03.2015.

ПРИЈАВА ОРУЖЈА

Оружје које се мора пријавити (гасно оружје; репродукција ватреног оружја код којег се не употребљава јединствено пуњење; мужар; ваздушно оружје чија је кинетичка енергија већа од 10,5 Ј или је брзина пројектила већа од 250 м/с или је калибра већег од 4,5 мм, као и оружје с тетивом чија је сила натеге већа од 450 Н)

24.03.2015.

ПРЕДАЈА ОРУЖЈА - нерегистрованог

Ако лице недозвољено посједује оружје (без исправе о оружју) за вријеме примјене закона, дужно је да оружје: • преда полицији у мјесту гдје се налази, у корист државе без накнаде или • пријави полицији, ради онеспособљавања.

24.03.2015.

ПРЕДАЈА ОРУЖЈА - регистрованог

Лице које посједује оружје категорије А, Б и Ц на основу издатих исправа о оружју може то оружје да преда у корист државе без накнаде или да га онеспособи

24.03.2015.

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ОРУЖЈА

Ако лице посједује оружје (чија је набавка и држање дозвољено) без исправе о оружју дужно је да до 19.03.2017. године поднесе: • захтјев за регистрацију оружја у којем ће дати тачне податке о оружју, • доказе о: здравственој способности, техничком знању и вјештини за правилну употребу и уплати накнаде за образац и таксе