Manja slova Veća slova RSSPitajte Ministarstvo

Obuka

03.10.2018.

Obavještenje o postupanju Centralne komisije po prigovoru

Shodno Javnom pozivu zainteresovanim licima za prijavljivanje na Program obrazovanja ,,Osposobljavanje za rad u Policiji''obavještavamo da je Centralna komisija dana 03.10.2018. godine postupila po prigovoru: Lazara Cikića, jer isti nije pristupio polaganju Testa opšteg znanja i informisanosti za Program obrazovanja osposobljavanje za rad u policiji.

01.10.2018.

Obavještenje o postupanju Centralne komisije po prigovorima

Shodno Javnom pozivu zainteresovanim licima za prijavljivanje na Program obrazovanja ,,Osposobljavanje za rad u Policiji'' obavještavamo da je Centralna komisija dana 28.09.2018. godine postupila po prigovoru.

24.09.2018.

Obavještenje o rezultatima Opšteg ljekarskog pregleda

Shodno Javnom pozivu zainteresovanim licima za prijavljivanje na Program obrazovanja ,,Osposobljavanje za rad u Policiji'' obavještavamo da je zdravstvene kriterijume na Opštem ljekarskom pregledu izvršenom 24.09.2018. godine zadovoljio Seid Muković iz Rožaja.

21.09.2018.

Obavještenje kandidatima/kinjama o terminu testa opšteg zanja i informisanosti

Shodno Javnom pozivu zainteresovanim licima za prijavljivanje na Program obrazovanja ,,Osposobljavanje za rad u Policiji'' obavještavamo da će se test opšteg znanja i informisanosti za kandidate/kinje održati dana 28.09.2018. godine.

21.09.2018.

Obavještenje kandidatima/kinjama o terminima provjera fizičke spremnosti

Shodno Javnom pozivu zainteresovanim licima za prijavljivanje na Program obrazovanja ,,Osposobljavanje za rad u Policiji''obavještavamo da će se za kandidate/kinje izvršiti provjere fizičke spremnosti.

21.09.2018.

Obavještenje o postupanju Centralne komisije po prigovorima

Shodno Javnom pozivu zainteresovanim licima za prijavljivanje na Program obrazovanja ,,Osposobljavanje za rad u Policiji'' obavještavamo da je Centralna komisija dana 20.09.2018. godine postupila po prigovoru.

19.09.2018.

Obavještenje kandidatima/kinjama o rezultatima Opšteg ljekarskog pregleda

Shodno Javnom pozivu zainteresovanim licima za prijavljivanje na Program obrazovanja ,,Osposobljavanje za rad u Policiji'' obavještavamo da su zdravstvene kriterijume na Opštem ljekarskom pregledu izvršenom dana 19.09.2018. godine zadovoljili sljedeći kandidati/kinje.

17.09.2018.

Obavještenje kandidatima/kinjama o postupanju Centralne komisije po prigovorima

Shodno Javnom pozivu zainteresovanim licima za prijavljivanje na Program obrazovanja ,,Osposobljavanje za rad u Policiji'' obavještavamo da je Centralna komisija dana 17.09.2018. godine postupila po prigovoru

14.09.2018.

Obavještenje o postupanju Centralne komisije po prigovorima

Shodno Javnom pozivu zainteresovanim licima za prijavljivanje na Program obrazovanja ,,Osposobljavanje za rad u Policiji'' obavještavamo da je Centralna komisija dana 14.09.2018. godine postupila po prigovoru.

14.09.2018.

Obavještenje kandidatima/kinjama o terminu provjere fizičke spremnosti - trčanje

Shodno Javnom pozivu zainteresovanim licima za prijavljivanje na Program obrazovanja ,,Osposobljavanje za rad u Policiji'' obavještavamo da će se za kandidate/kinje izvršiti provjera fizičke spremnosti – trčanje, na Ćemovskom polju u Podgorici, dana 15. septembra, sa početkom u 9:00h.