Мања слова Већа слова РСС
 
МУП
 

 

Питајте Министарство

Издавање докумената

16.07.2019.

Информације за странце - привремени боравак и рад

Странац у Црној Гори може да ради на основу дозволе за привремени боравак и рад или потврде о пријави рада.

17.07.2017.

РОКОВИ ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ, ПАСОША, САОБРАЋАЈНЕ И ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

У пракси рок за издавање личне карте, пасоша и возачке дозволе је пет дана.

16.07.2017.

Поступак и потребни докази за издавање личних докумената - ЛИЧНА КАРТА

Пунољетни држављанин Црне Горе који има пребивалиште у Црној Гори, обавезан је да има важећу личну карту, издату у складу са Законом о личној карти.Црногорски држављанин старији од 6 година који има пребивалиште у Црној Гори, има право на личну карту.Лична карта се издаје са роком важења од десет година, уз изузетак: • Грађанину млађем од 18 година живота, лична карта се издаје са роком важења од шест година • Грађанину старијем од 65 година лична карта се издаје са роком важења од 40 година.

16.07.2017.

Поступак и потребни докази за издавање личних докумената -ПАСОШ

Право на биометријски пасош има црногорски држављанин. Пасош црногорском држављанину издаје Министарство унутрашњих послова. Пасош се издаје са роком важења од 10 година, а лицу млађем од 4 године живота, пасош се издаје са роком важења од двије године.

16.07.2017.

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА

а) Издавање возачке дозволе или лиценце за инструктора вожње: 1. захтјев, 2. доказ о положеном возачком испиту (уколико се издаје први пут након поло��еног возачког испита), осим ако се издаје на основу важеће стране возачке дозволе и овјереног превода исте (која се предаје приликом издавања црногорске и доставља земљи која је издала);

16.07.2017.

НАБАВКА И РЕГИСТРАЦИЈА ОРУЖЈА

а) Одобрење за набавку оружја (за физичко и правно лице) потребо је: 1. захтјев, 2. доказ о оправданом разлогу за набавку оружја (лична безбједност, односно лов или спорт); 3. о здравственој способности за држање и ношење оружја (за физичко и одговорно лице у правном лицу); 4. о техничком знању и вјештини за правилну употребу, држање и ношење оружја (лична безбједност – потврда о оспособљености; односно лов – увјерење о положеном ловачком испиту и активном чланству) или спорт – увјерење спортске стрељачке организације о активном чланству)

13.12.2007.

Презентација нових идентификационих докумената

Презентација нових идентификационих докумената...