Мања слова Већа слова РСС

Питајте Министарство

>

Поступак и потребни докази за издавање личних докумената - ЛИЧНА КАРТА

Датум објаве: 16.07.2017 15:40 | Аутор: МУП

Испис Штампај страницу


Пунољетни држављанин Црне Горе који има пребивалиште у Црној Гори, обавезан је да има важећу личну карту, издату у складу са Законом о личној карти.

Црногорски држављанин старији од 6 година који има пребивалиште у Црној Гори, има право на личну карту.

Лична карта се издаје са роком важења од десет година, уз изузетак:

• Грађанину млађем од 18 година живота, лична карта се издаје са роком важења од шест година
• Грађанину старијем од 65 година лична карта се издаје са роком важења од 40 година.

За издавање личне карте, сходно Закону о личној карти, потребно је приложити:

• захтјев (образац се добија у подручним јединицама или филијалама за грађанска стања и личне исправе);
• доказ о уплати накнаде за образац у висини од 5,00 еура (информације о начину уплате доступне су на огласним таблама и шалтерима подручних јединица);
• идентификациона исправа (лична карта, пасош, возачка дозвола или друга јавна исправа са фотографијом из које се може утврдити њихов идентитет).

Идентитет лица млађег од 18 година живота, утврђује се на основу исправе са фотографијом, или извода из матичне књиге рођених или матичног регистра, а идентитет потврђује родитељ, законски заступник или старатељ

Захтјев за издавање личне карте подноси се подручној јединици или филијали за грађанска стања и личне исправе гдје грађанин има пребивалиште.

• Грађанин је обавезан да поднесе захтјев у року од три мјесеца послије навршених 18 година живота, уколико се лична карта издаје први пут
• Грађанин је обавезан да поднесе захтјев за издавање личне карте, у року од осам дана од дана престанка важења личне карте, оглашавања неважећом или утврђивања разлога за замјену личне карте

Подношење захтјева и преузимање личне карте врши се лично.

Напомена:

• Старом, болесном и лицу с инвалидитетом омогућен је олакшан начин подношења захтјева употребом мобилне станице ради узимања података у просторијама у којима живи или борави.
• За лице млађе од 18 година живота и друго пословно неспособно лице, захтјев подноси родитељ, законски заступник или старатељ, уз присуство лица коме се издаје лична карта.


Приликом подношења захтјева од грађанина се узима: фотографија, отисак два прста и својеручни потпис у дигиталној форми. Отисак два прста не узима се од лица млађег од 12 година

• Грађанин који према националној припадности, вјероисповијести или обичајима носи капу или мараму као саставни дио ношње, односно одјеће може бити фотографисан са капом или марамом
• Дио лица грађанина који омогућава идентификацију не смије бити покривен капом и марамом приликом узимања фотографије

У случају губитка личне карте, грађанин је обавезан да:

• пријави нестанак органу који је издао личну карту;
• изврши уплату накнаде у износу од 5,00 еура ради објављивања у „Службеном листу ЦГ“ (информације о начину уплате доступне су на огласним таблама и шалтерима подручних јединица);
• поднесе захтјев (образац се добија у подручним јединицама или филијалама за грађанска стања и личне исправе);
• приложи идентификациону исправу у циљу утврђивања идентитета.

Идентитет лица млађег од 18 година живота, утврђује се на основу исправе са фотографијом, или извода из матичне књиге рођених или матичног регистра, а идентитет потврђује родитељ, законски заступник или старатељ

Образац личне карте штампа се на црногорском и енглеском језику и попуњава на црногорском језику.

За грађане који у службеној употреби користе српски, босански, албански или хрватски језик, садржај обрасца личне карте, као и лични подаци, уносе се и на тим језицима, осим имена и презимена који се уноси на језику и писму подносиоца захтјева, ако он то захтијева.

У организационим јединицима Министарства унутрашњих послова у просторији у којој грађани подносе захтјев за издавање личне карте, на видном мјесту у оквиру шалтер службе истакнута су обавјештења о праву грађанина да му име и презиме у садржају обрасца личне карте буде унијето на језику и писму које захтијева.