Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

NABAVKA I REGISTRACIJA ORUŽJA

Datum objave: 16.07.2017 13:00 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


NABAVKA I REGISTRACIJA ORUŽJA - Zakon o oružju »Službeni list CG«, broj 10/15

a) Odobrenje za nabavku oružja (za fizičko i pravno lice)
potrebno je:
1. zahtjev,
2. dokaz o opravdanom razlogu za nabavku oružja (lična bezbjednost, odnosno lov ili sport);
3. o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja (za fizičko i odgovorno lice u pravnom licu);
4. o tehničkom znanju i vještini za pravilnu upotrebu, držanje i nošenje oružja (lična bezbjednost – potvrda o osposobljenosti; odnosno lov – uvjerenje o položenom lovačkom ispitu i aktivnom članstvu) ili sport – uvjerenje sportske streljačke organizacije o aktivnom članstvu);
5. administrativnoj taksi za odobrenje za nabavku oružja 30 i dijela za oružje 10 eura; a za odobrenja za proizvodnju oružja i municije 300 eura, rukovanje oružjem 10 eura, promet oružja i municije 200 eura, posredovanje u prometu oružja 100 eura, popravljanje i prepravljanje oružja 50 eura, prevoz oružja i municije 50 eura i pružanje usluga sportsko rekreativnog gađanja 50 eura, koja se plaća u iznosu od 50% za odobrenje za nabavku oružja i dijela za oružje za bavljenje lovom isportskim streljaštvom, a u iznosu od 30% za odobrenje kome je rok važenja istekao.

NAPOMENE:

1)Službenim putem se provjeravaju činjenice da li je:
* pravosnažno osuđen za određena krivična djela i kažnjen za određene prekršaje, kao i da li je za ta krivična djela i te prekršaje pokrenut postupak;
* pravosnažno kažnjen za prekršaj koji ukazuje da bi oružje moglo biti zloupotrijebljeno, posebno za prekršaj sa elementima nasilja u porodici, odnosno da nije pokrenut postupak za ove prekršaje;
* postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrijebljeno, a naročito: češće i prekomjerno uživanje alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, poremećeni porodični odnosi, sukobi sa okolinom, agresivno ponašanje, kao i drugi poremećaji u ponašanju, disciplinske povrede propisa o lovstvu ili sportskom streljaštvu (policijski službenik sačinjava službenu zabilješku).
2) fizičko lice treba da je navršilo 18 godina života;
3) dokaze o: zdravstvenoj sposobnosti, tehničkom znanju i vještini za pravilnu upotrebu i uplati takse, dostavljaju se u roku od 15 dana, ukoliko su ispunjeni uslovi za izdavanje odobrenja, a ukoliko ih stranka posjeduje predaje ih uz zahtjev;
4) policijski službenik, profesionalno vojno lice i drugo lice koje je u skladu sa posebnim propisima ovlašćeno da drži i nosi oružje, zdravstvenu sposobnost i tehničko znanje za pravilnu upotrebu, dokazuje uvjerenjem organa u kojem radi;
5) za oružje za koje fizičko lice ima važeći oružni list za držanje i nošenje, ne prilaže dokaze o: o zdravstvenoj sposobnosti i tehničkom znajnju za pravilnu upotrebu te vrste oružja;
6) odobrenje za nabavku oružja koje nije iskorišćeno, na zahtjev lica može se produžiti za narednih šest mjeseci od dana izdavanja.

b) Izdavanje oružnog lista za: držanje - za ličnu bezbjednost; držanje i nošenje - streljaštvo i lov (za fizičko lice), kao i odobrenje za držanje oružja (pravno lice) potrebno je dostaviti:
1) zahtjev,
2) odobrenje za nabavku oružja, sa konstatacijom prodavca o prodaji oružja i račun ili drugi dokaz o porijeklu oružja (ugovor o poklonu, rješenje o nasljeđivanju, izjava vlasnika o davanju oružja na zajedničko korišćenje), prijava posjedovanja oružja bez isprava-legalizacija, ako se prvi put izdaje isprava,
3) dokaz direkcije javnih prihoda o plaćenom porezu na promet, ukoliko je vlasništvo stečeno kupovinom od fizičkog lica ili poklonom, ako se prvi put izdaje isprava za isto,
4) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja (za fizičko i odgovorno u lice u pravnom licu), koje se izdaje sa rokom važenja od pet godina – ako oružje nije nabavljeno na osnovu odobrenja i u slučaju ako je istekla važnost oružnog lista,
5) dokaze o: tehničkom znanju i vještini za pravilnu upotrebu, držanje i nošenje oružja (za ličnu bezbjednost–potvrda o osposobljenosti za pravilnu upotrebu oružja, koju izdaje pravno lice ili preduzetnik; lovačko oružje–uvjerenje o položenom lovačkom ispitu i uvjerenje lovačke organizacije o aktivnom članstvu; za sportsko oružje–uvjerenje sportske streljačke organizacije o aktivnom članstvu (za fizičko i odgovorno lice u pravnom licu), ukoliko oružje nije nabavljeno na osnovu odobrenja ili ako stranka nema registrovano oružje te vrste,
6) dokaz o uplati administrativne takse za izdavanje oružnog lista za: držanje oružja 30 (za ličnu bezbjednost), držanje i nošenje 20 (lov i sport), odobrenja za držanje oružja 30 (pravno lice), kao i odobrenja za sakupljanje starog oružja 30 eura.

NAPOMENE:

*Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za zahtjev.
* Za bavljenje lovom I streljaštvom taksa se plaća 50% propisanog iznosa, a za oružne listove i odobrenje kome je rok važenja istekao 30% od propisanog iznosa.
*uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja (za fizičko i odgovorno u pravnom licu), kao i da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu upotrebu i uplati takse, dostavljaju se ukoliko su ispunjeni uslovi za izdavanje isprave, a ukoliko ih stranka posjeduje predaje ih uz zahtjev,
* policijski službenik, profesionalno vojno lice i drugo lice koje je u skladu sa posebnim propisima ovlašćeno da drži i nosi oružje, postojanje posebnih uslova (zdravstvena sposobnost i tehničko znanje za pravilnu upotrebu) dokazuje uvjerenjem organa u kojem radi),
* za oružje za koje fizičko lice ima oružni list, ne prilaže dokaz o tehničkom znanju za pravilnu upotrebu te vrste oružja,
* licu kome je istekao rok važenja oružnog lista za držanje i nošenje oružja, može se izdati oružni list za držanje oružja - ako se ne bavi lovom i streljaštvom, a ako se bavi lovom i streljaštvom prilaže dokaz lovačke ili sportske streljačke organizacije o aktivnom članstvu,
* lice kome je izdat oružni list za držanje trofejnog oružja dužno je da podnese zahtjev za izdavanje isprave o oružju ili da ga onesposobi i zadrži, proda ili preda u korist države bez naknade,
* oružje se mora čuvati zaključano u metalnom ormaru, sefu ili sličnom spremištu ili na drugi bezbjedan način,
* isprave o oružju izdate do dana stupanja na snagu ovog zakona mogu se upotrebljavati do isteka roka njihovog važenja