Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

VOZAČKA DOZVOLA I REGISTRACIJA VOZILA

Datum objave: 16.07.2017 14:00 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


VOZAČKA DOZVOLA I REGISTRACIJA VOZILA

a) Izdavanje vozačke dozvole ili licence za instruktora vožnje:
1. zahtjev,
2. dokaz o položenom vozačkom ispitu (ukoliko se izdaje prvi put nakon položenog vozačkog ispita), osim ako se izdaje na osnovu važeće strane vozačke dozvole i ovjerenog prevoda iste (koja se predaje prilikom izdavanja crnogorske i dostavlja zemlji koja je izdala);
3. zdravstvenoj sposobnosti za vozača izdato od nadležne zdravstvene ustanove, čiji je rok važenja jednu godinu (ako se izdaje prvi put ili ako je ispravi rok važenja istekao);
4. uplati naknade za obrazac 5,00 eura i
5. administrativne takse l0,00 eura, a za izdavanje vozačke dozvole na osnovu inostrane 30 eura, kao i za licencu za instruktora vožnje 20,00 eura.

NAPOMENE:

* Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za zahtjev.
* Vozačka dozvola izdaje se s rokom važenja od deset godina, a licima starijim od 70 godina života na tri godine, ukoliko nije važenje ograničeno kraćim rokom;
* Lice treba da ima prebivalište, odnosno stalni ili privremeni boravak;
* Vozačka dozvola ili druga odluka po zahtjevu, po pravilu, dostavlja se lično, a može se dostaviti i preko punomoćnika ili poštom ukoliko stranka zahtijeva.

b) Registracija vozila

Zahtjev se podnosi Ministarstvu ili stanici za tehnički pregled vozila, koju stranka može ovlastiti da preuzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice – potpisom na zahtjevu, uz koji se prilažu dokazi o:
1. vlasništvu: (račun ili ugovor, ako se vozilo prvi put registruje i prilikom promjene vlasništva);
2. tehničkom pregledu: Uredba o visini troškova za tehnički pregled vozila („Službeni list CG“, broj 16/13), koji se vrši prema vrsti i zapremini vozila, a stanice koje vrše tehnički pregled vozila obračunavaju i troškove usluga: a) motocikl, teški tricikl, moped, laki tricikl i laki četvorocikl: do 125 cm3 – 4 eura; od 125 do 1000 cm3 – 6; preko 1000 cm3 – 8; b) motokultivator – 5; c) putničko, teški četvorocikl: do 1500 cm3 – 10; od 1500 do 2000 cm3 – 12; preko 2000 cm3 – 15,00; d) radnu mašinu i radno vozilo: 20; e) teretno vozilo, teški četvorocikl: do pet tona 15; do deset tona 20; preko deset tona 25; f) priključno vozilo: - teretnu prikolicu: do pet tona 10; do deset tona 15; preko 10 tona 20; - autobusku prikolicu: od devet do 45 sjedišta 15; preko 45 sjedišta 20; - radnu prikolicu: 10; g) vučno vozilo: traktor 10; tegljač 20; h) autobus: do 16 sjedišta 20; više od 16 sjedišta 25; i) specijalno vozilo: 30; j) ostala vozila: 10 eura.

NAPOMENE:

* tehnički pregled ne vrši se za novoproizvedena vozila – tri godine od dana prve registracije;
3. obaveznom osiguranju: Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni list CG“, broj 44/12), prema Tabeli premija za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih i priključnih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima Nacionalnog biroa osiguravača, prema tarifnim grupama;
4. carini ili porezu na upotrebu putničkih motornih vozila: Zakon o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica („Službeni list CG“, br. 28/04, 37/04, i 86/09), prema radnoj zapremini motora i to za: a) putnička vozila, do 1300 cm3 – 25 eura; preko 1300 do 1600 – 40; preko 1600 do 2000 75; preko 2000 do 2500 – 220; preko 2500 do 3000 – 500; preko 3000 do 4000 – 750; preko 4000 do 5000 – 1000; preko 5000 – 1500; b) motocikle: do 125 – 10e; preko 125 do 500 – 30; preko 500 do 1100 – 150 i preko 1100 – 300;

NAPOMENE:

*umanjuje se 5% za svaku narednu godinu starosti vozila, s tim što ukupno umanjenje ne može da pređe 50% ukupne propisane visine poreza;
*ne plaća se za vozila: zdravstvenih ustanova; policije i vojske; vatrogasnih; diplomatskih i konzularnih predstavništava i stranog diplomatskog osoblja i međunarodnih organizacija; specijalnih vozila za obuku vozača sa ugrađenim duplim komandama; specijalna prilagođena i opremljena za upotrebu hendikepiranih lica; za prevoz umrlih lica; na elektro pogon i taksi vozila.
5. administrativnoj taksi: Zakon o administrativnim taksama („Službeni list CG“, br. 55/03, 46/04, 81/05, 22/08, 77/08, 20/11, 56/13, 45/14, 53/16 i 37/17), za saobraćajnu dozvolu 5,00 eura;

NAPOMENA:
Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za zahtjev.

6. cijeni obrasca saobraćajne dozvole: Pravilnika o registraciji vozila („Službeni list CG“, br. 10/15, 21/16 i 43/16), u iznosu od 5,00 eura;
7. cijeni registarske tablice: Pravilnika o registraciji vozila („Službeni list CG“, br. 10/15, 21/16 i 43/16), po vrstama iznosi za: motorno vozilo 10 odnosno 12 eura ako su tablice na prednjem i zadnjem dijelu vozila različitih dimenzija; motocikl i teški tricikl 6; moperd, laki tricikl i laki četvorocikl 5; motokultivator 15; traktor i radnu mašinu 15; priključno vozilo 6; priključno vozilo za traktor 8; motorno vozilo DKP, misija i stranih predstavništava međunarodnih organizacija i nijovog osoblja 11; priključno vozilo DKP, misija i stranih predstavništava međunarodnih organizacija i nijovog osoblja 6; privremeno registrovano motorno vozilo 11; privremeno registrovano priključno vozilo 6; privremeno registovano vozilo koje se odvozi iz Crne Gore 11; motorno policijsko vozilo 11; priključno policijsko vozilo 6; motorno vozilo koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije je osovinsko opterećenje spostvene mase veće od dozvoljenog 15; priključno vozilo koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije je osovinsko opterećenje spostvene mase veće od dozvoljenog 8; probnu tablicu za motorno vozilo 5; probnu tablicu za priključno vozilo 2,50; probnu tablicu za motocikl, teški tricikl, moped, laki tricikl i laki četvorocikl 2,50 eura;

NAPOMENE:

* cijena registarske tablice na kojoj je ličnu oznaku vozila izabrao vlasnik iznosi za: motorno vozilo 600; motocikl, teški tricikl, moped, laki tricikl i laki četvorocikl 200 eura;
* dokaz o uplati cijene ragistarske tablice ne prilaže se u slučajevima registracije vozila: za koje su registarske tablice već izdate, ukoliko se za to vozilo ne zahtijeva izdavanje novih registarskih tablica, bez obzira da li je promijenjen vlasnik odnosno korisnik vozila; na koje se prenose registarske tablice sa drugog vozila podnosioca zahtjeva.
8. posebnoj naknadi za korišćenje puteva: Odluka o utvrđivanju visine godišnje naknade za korišćenje puteva pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i priključnih vozila („Službeni list CG“, broj 60/05), koja se vrši prema vrsti i radnoj zapremini motora za: a) putnička: do 900 cm3, 2,50; 901 do 1350, 4,10; 1351 do 1800, 6,10; 1801 do 2500, 9; 2501 do 3150, 22; preko 3150, 30 i od šest do devet sjedišta iznosi se množe sa 1,30 eura; b) motocikle: 125 cm3 – 1,50; 125 do 250, 1,50; 251 do 500, 1,50; 501 do 1000, 2,10; preko 1000, 2,10; c) teretna vozila, kamioni, kamioneti i kombi vozila nosivosti: do 10kN (1,0 t) 3,40; 11 do 20kN (1,1-2t) 6,80; 21-30kN (2,1-3t) 9,30; 31-40kN (3,1-4t) 12,60; 41-50kN (4,1-5t) 16,80; 51-60kN (5,1-6t) 21,80; 6,1-70kN (6,1-7t) 23,30; 71-80kN (7,1-8t) 30,60; 81-90kN (8,1-9t) 35,00; 91-100kN (9,1-10t) 38,80; 101-110kN (10,1-11t) 46,50; 111-120kN (11,1-12t) 50,50; 121-130kN (12,1-13t) 56,00; 131-140kN (13,1-14t) 63,20; 141-150kN (14,1-15t) 68,00; za svakih 10kN (1,00t) preko 150kN (15t) dodaje se još 6,80; d) autobusi i kombibusi: 9 do 30 sjedišta 11,60; preko 30 do 45 sjedišta 13,60; preko 45 sjedišta (po sjedištu) 0,40; e) radna vozila: po vozilu 1,30; f) priključna vozila; terenske prikolice nosivosti: do 10 kN (1,0 t) 2,50; 11 do 20kN (1,1-2t) 3,40; 21-30kN (2,1-3t) 4,90; 31-40kN (3,1-4t) 5,80; 41-50kN (4,1-5t) 9,70; 51-60kN (5,1-6t) 14,10; 6,1-70kN (6,1-7t) 20,40; 71-80kN (7,1-8t) 21,90; 81-90kN (8,1-9t) 23,30; 91-100kN (9,1-10t) 27,20; za svakih 10kN (1t) preko 100 kN (10t) dodaje se još 2,70; autobuske prikolice: do 9 sjedišta 3,10; preko 9 do 30 sjedišta 8,70; preko 30 do 45 sjedišta 11,70; preko 45 sjedišta (po sjedištu) 0,40; radne prikolice: po jednoj prikolici 5,80; g) vučna vozila: traktori, snage motora: do 20 kW (27,2 KS 1,40; 21 do 47 kW (42,1-63,9 KS) 2,00; preko 47 kW (preko 63,9 JKS) 5,30; tegljači snage motora: do 70 kW (95 KS) 13,60; 71 do 80 kW (96,5-108,8 KS) 27,20; 81 do 90 kW (110,1-122,4 KS) 29,10; 91 do 100 kW (123,7-136 KS) 23,30; 101 do 110 kW (137,3-149,6 KS) 34,00; 111 do 120 kW (150,9-163,2 KS) 35,00; 121 do 130 kW (164,5-1176,8 KS) 37,40; 131 do 140 kW (178,1-190,3 KS) 40,80; 141 do 150 kW (191,7-203 KS) 42,70; 151 do 160 kW (205,3-217,5 KS) 50,50; 161 do 170 kW (218,9-231,1 KS) 54,40; 171 do 180 kW (232,5-244,7 KS) 58,30; 181 do 190 kW (246,1-258,3 KS) 62,20; 191 do 200 kW (259,7-271,9 KS) 66,10; 201 do 210 kW (273,3285,5 KS) 69,90; 211 do 220 kW (286,9-299,1 KS) 73,80; 221 do 230 kW (300,5-312,7 KS) 77,80; 231 do 240 kW (314,1-326,3 KS) 81,60; 241 do 250 kW (327,6-339,9 KS) 89,90; za svakih 1-10 kW (1,4-13,6 KS) dodaje se još 4,70; h) specijalna vozila: po vozilu 11,70 eura;
9. posebnoj naknadi za odvijanje saobraćaja i pružanje informativnih usluga: Odluka o utvrđivanju visine posebne naknade za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila („Službeni list CG“, broj 60/05), za motocikle i traktore 1,30; putnička vozila 4,50 i za autobuse, teretna, druga i priključna ozila 5,50 eura.

NAPOMENA:
*Vozač može upravljati vozilom, ako mu je izdata potvrda o podnijetom zahtjevu za registraciju vozila, ali ne duže od 30 dana od dana izdavanja.