Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

SMJERNICE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA LIČNU KARTU I PASOŠ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Datum objave: 30.09.2019 10:01 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom je najznačajniji međunarodni dokument kojim se štite prava OSI. Crna Gora ju je ratifikovala 2009. godine i obavezala se na prilagođavanje svog zakonskog okvira radi ostvarivanja prava OSI.
Jedno od glavnih načela Konvencije jeste pristupačnost, ali osim što je načelo, pristupačnost se definiše i kao posebno ljudsko pravo osoba sa invaliditetom. Članom 9 Konvencije definišu se obaveze država članica da osiguraju pristupačnost fizičkog okruženja, informacija i komunikacija, informaciono-komunikacionih tehnologija, saobraćaja i usluga.

S tim u vezi, a u odnosu na Konvenciju, u Crnoj Gori bi trebalo da postoji obezbijeđen pristup informacijama i uslugama koje omogućavaju osobama s invaliditetom ostvarivanje garantovanih prava. Dostupnost usluga podrazumijeva razvijene i osigurane javne usluge koje koriste svi građani, ili posebne usluge dizajnirane za OSI, dok pristupačnost podrazumijeva mogućnost pristupa i korišćenja tih usluga od strane osoba s različitim vrstama invaliditeta na mjestu, na način, u vrijeme i u formi, odnosno u obimu koji njima odgovara.

Svaki građanin, odnosno svaka građanka Crne Gore ima pravo na lična dokumenta kojima dokazuju svoj identitet i ostvaruju različita prava. Poznato je da je za ostvarivanje mnogih prava (npr. biračko pravo, prava iz socijalne i dječije zaštite, putovanje van matične države i sl.) neophodno imati lična dokumenta: ličnu kartu i/ili paoš. Stoga je neophodno poznavati proceduru za dobijanje ovih dokumenata, te ćemo te u nastavku kroz smjernice upoznati sa tom procedurom.

Smjernice za ostvarivanje prava na ličnu kartu i pasoš možete preuzeti na sljedećem linku: SMJERNICE_ZA_OSTVARIVANJE_PRAVA_NA_LIČNU_KARTU_I_PASOŠ _ZA_OSI