Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

Izdavanje dokumenata

24.03.2015.

NABAVKA ORUŽJA I DJELOVA ZA ORUŽJE

Za izdavanje odobrenja za nabavku oružja (za fizičko i pravno lice) potrebno je priložiti: - zahtjev, - uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje se izdaje sa rokom važenja od pet godina, - dokaz da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu upotrebu, držanje i nošenje oružja - dokaz o uplati takse za: odobrenje za nabavku oružja 60 eura, dijela za oružje 30 eura, municije za strelišta 20 eura, promet oružja i municije 300 eura, popravljanje i prepravljanje oružja 200 eura i prevoz oružja i municije 50 eura, koja se plaća u iznosu od 50% za nabavku oružja i dijela za oružje za potrebe bavljenja sportskim streljaštvom i lovom, - identifikaciona isprava

24.03.2015.

REGISTRACIJA ORUŽJA

Za izdavanje oružnog lista: za držanje - za ličnu bezbjednost i za trofejno oružje i za držanje i nošenje - za streljaštvo i lov, (za fizičko lice), kao i za izdavanje odobrenja za držanje oružja (pravno lice) potrebno je dostaviti: • zahtjev, • odobrenje za nabavku oružja, sa konstatacijom prodavca o prodaji oružja i račun ili drugi dokaz o porijeklu oružja, • dokaz direkcije javnih prihoda o plaćenom porezu na promet, • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja koje se izdaje sa rokom važenja od pet godina – ako oružje nije nabavljeno na osnovu odobrenja i u slučaju ako je istekla važnost oružnog lista, • dokaze o: tehničkom znanju i vještini za pravilnu upotrebu, držanje i nošenje oružja • dokaz o uplati naknade za obrazac i takse • identifikaciona isprava – na uvid.

05.12.2014.

Postupak i potrebni dokazi za izdavanje ličnih dokumenata - LIČNA KARTA

Punoljetni državljanin Crne Gore koji ima prebivalište u Crnoj Gori, obavezan je da ima važeću ličnu kartu, izdatu u skladu sa Zakonom o ličnoj karti.Crnogorski državljanin stariji od 6 godina koji ima prebivalište u Crnoj Gori, ima pravo na ličnu kartu.Lična karta se izdaje sa rokom važenja od deset godina, uz izuzetak: • Građaninu mlađem od 18 godina života, lična karta se izdaje sa rokom važenja od šest godina • Građaninu starijem od 65 godina lična karta se izdaje sa rokom važenja od 40 godina.

05.12.2014.

Postupak i potrebni dokazi za izdavanje ličnih dokumenata -PASOŠ

Pravo na biometrijski pasoš ima crnogorski državljanin. Pasoš crngorskom državljaninu izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina, a licu mlađem od 4 godine života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od dvije godine. Za izdavanje pasoša, shodno Zakonu o putnim ispravama, potrebno je priložiti: 1. zahtjev (obrazac se dobija u područnim jedinicama ili filijalama za upravne unutrašnje poslove); 2. dokaz o uplati naknade za obrazac 15,00 eura i administrativne takse 25,00 eura; 3. identifikaciona isprava (lična karta, pasoš, vozačka dozvola ili druga javna isprava sa fotografijom iz koje se može utvrditi njihov identitet).

05.12.2014.

Postupak i potrebni dokazi za izdavanje dokumenata - VOZAČKA DOZVOLA I MEĐUNARODNA VOZAČKA DOZVOLA

Za izdavanje vozačke dozvole potrebno je priložiti: • zahtjev (na propisanom obrascu), • dokaz o položenom vozačkom ispitu (ukoliko se izdaje prvi put nakon položenog vozačkog ispita), osim ako se izdaje na osnovu važeće strane vozačke dozvole i ovjerenog prevoda iste (koja se predaje prilikom izdavanja crnogorske i dostavlja zemlji koja je izdala); • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača izdato od nadležne zdravstvene ustanove, čiji je rok važenja jednu godinu (ako se izdaje prvi put ili ako je ispravi rok važenja istekao); • dokaz o uplati naknade za obrazac 5,00 eura i administrativnu taksu l0,00 eura, a za izdavanje isprave usljed gubitka trebaju dokazi o uplatama takse za rješenje o oglašavanju iste nevažećom i o uplati naknade Službenom listu u iznosu od 5,00 eura, • identifikaciona isprava na uvid.

05.12.2014.

IZDAVANJE LICENCE ZA INSTRUKTORA VOŽNJE

Za izdavanje licence za instruktora vožnje potrebo je priložiti: • zahtjev, • dokaz o položenom ispitu za instruktora vožnje (ako se izdaje prvi put), • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača instruktora izdato od nadležne zdravstvene ustanove, • dokaz o uplati naknade za obrazac i administrativnu taksu (35,00 eura), • dvije fotografije (prilikom prvog izdavanja ili ako nema mogućnosti unosa podataka u postojeći obrazac), • vozačku dozvolu na uvid.

05.12.2014.

REGISTRACIJA VOZILA

Za registraciju vozila prilaže se: • zahtjev na propisanom obrascu koji se podnosi Ministarstvu ili stanici za tehnički pregled vozila, prema mjestu prebivališta, privremenog ili stalnog boravka, odnosno sjedištu pravnog lica ili njegove organizacione jedinice, • dokaz o vlasništvu nad vozilom (račun o kupovini), odnosno ugovor o promjeni vlasništva, • o tehničkoj ispravnosti, osim za novoproizvedena vozila; • o obaveznom osiguranju, • o izvršenim uplatama za poreske obaveze, odnosno carinske obaveze ako je vozilo nabavljeno inostranstvu i drugim propisanim obavezama; • da vlasnik vozila, odnosno korisnik lizinga nije u Registru novčanih kazni kao osuđeni odnosno kažnjeni za prekršaj iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, • dokaz o uplatama za obrazac 5,00 eura i taksu za: zahtjev prilikom prve registracije 10,00 a svaki naredni po 5,00 eura, osim ako je zahtjev podnijet po isteku roka od 30 dana od isteka roka važenja sobraćajne dozvole 20,00 eura. • identifikaciona isprava, na uvid.

13.12.2007.

Prezentacija novih identifikacionih dokumenata

Prezentacija novih identifikacionih dokumenata...