Manja slova Veća slova RSS


MUP

MUP

Pitajte Ministarstvo

Izdavanje dokumenata

04.06.2008.

Postupak i potrebni dokazi za izdavanje ličnih dokumenata -PASOS

PASOŠ

Pravo na novi elektronski pasoš ima crnogorski državljanin. Crnogorski državljanin koji ima prebivalište u Crnoj Gori zahtjev za izdavanje pasoša podnosi područnoj jedinici ili filijali unutrašnjih poslova u mjestu svog prebivališta.
Crnogorski državljani koji neprekidno, duže od tri mjeseca borave u inostranstvu, zahtjev podnose diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Crne Gore u državi boravka.
Do stvaranja uslova u DKP Crne Gore u inostranstvo, crnogorski državljanin koji je upisan u matičnu knjigu rodjenih u Crnoj Gori, koji boravi u inostranstvu, a nema prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori, zahtjev za idavanje pasoša podnosi po mjestu upisa u matičnim knjigama rodjenih, sa adresom u inostranstvo, a po predhodno pribavljenom zahtjevu od DKP Crne Gore u državi boravka ili Ministarstva inostranih oposlova Crne Gore.
Rok važenja pasoša je 10 godina

04.06.2008.

Postupak i potrebni dokazi za izdavanje ličnih dokumenata -VOZAČKA DOZVOLA – INSTRUKTORSKA DOZVOLA – POTVRDA O POZNAVANJU SAOBRAĆAJNIH PROPISA

VOZAČKA DOZVOLA – INSTRUKTORSKA DOZVOLA – POTVRDA O POZNAVANJU SAOBRAĆAJNIH PROPISA


Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni list Crne Gore “, br. 72/05 i 27/06), propisano je da se vozačka dozvola i potvrda o poznavanju saobraćajnih propisa izdaju sa rokom važenja do 40. godine života, osobama starijim od 40 godina na 10 godina, a vozačima strijim od 70 godina na dvije godine, ukoliko njeno važenje nije ograničeno na kraći rok. Dozvola za “D” kategoriju izdaje se sa rokom važenja od 10 godina. Ovi rokovi su odredjeni radi provjere zdravstvenog stanja.

Za izdavanje ili produženje vozačke dozvole ili potvrde o poznavanju saobraćajnih propisa ili instruktorske dozvole prilaže se :

• zahtjev,
• dokaz o položenom ispitu – ako nema ispravu,
• ljekarsko uvjerenje, koje važi šest mjeseci od dana izdavanja – za isteklu ispravu, osim do navšene 40

04.06.2008.

Postupak i potrebni dokazi za izdavanje ličnih dokumenata -LICNA KARTA

. LIČNA KARTA


Svaki punoljetni državljanin Crne Gore koji ima prebivalište u Crnoj Gori, obavezan je da ima važeću ličnu kartu, izdatu u skladu sa Zakonom o ličnoj karti ( “ Službeni list Crne Gore “ br. 12/07 ).
Crnogorski državljanin stariji od 14 godina koji ima prebivalište u Crnoj Gori, ima pravo na ličnu kartu. Zahtjev za njega podnosi roditelj, zakonski zastupnik ili staratelj, uz prisustvo maloljetnog lica.
Zahtjev za izdavanje lične karte podnosi se područnoj jedinici ili filijali za upravne unutrašnje poslove gdje gradjanin ima prebivalište.
Lična karta izdata na osnovu do sada važećih propisa, može se upotrebljavati do isteka roka važenja navedenog u ispravi, a najduže do 05. maja 2011. godine.
Podnošenje zahtjeva i preuzimanje lične karte vrši se lično. Gradjanin svojim potpisom potvrdjuje tačnost podataka u zahtjevu za izdavanje lične karte

04.06.2008.

ZAMJENA REGISTARSKIH TABLICA

ZAMJENA REGISTARSKIH TABLICA

Nove registarske tablice će se izdavati prilikom prve registracije motornog vozila i u postupku produženja registracije, počev od 01.06.2008. godine.

Cijene registarskih tablica za motorna i priključna vozila su : za motorno vozilo 10,00 eura; motocikl 6,00 eura; priključno vozilo 6,oo eura; privremeno registrovano vozilo 11,00 eura; privremeno registrovano priključno vozilo 6,00 eura; odredjeno motorno vozilo 11,00 eura; odredjeno priključno vozilo 6,00 eura; motorno vozilo koje ne ispunjava propisane uslove 15,00 eura; priključno vozilo koje ne ispunjava propisane uslove 8,00 eura; traktor 15,00 eura; radna mašina i motokultivator 15,00 eura; priključno vozilo za radnu mašinu i motokultivator 8,00 eura; bicikl sa motorom 5,00 eura; priključno vozilo koje vuku traktori 8,00 eura.

Za motorna i priključna vozila izdaje se i naljepnica o izvršenom redovnom tehničkom pregledu čija je cijena 2,00 eura.

24.04.2008.

Obavještenje

O b a v j e š t e nj e
Ministarstvo unutrašnjih poslova i jvne uprave - područne jedinice za uprvne unutrašnje poslove, od 05. maja 2008. godine, počinju sa prijemom zahtjeva za izdavanje javnih identifikacionih isprava na novim obrascima, u skladu sa važećim propisima.

13.12.2007.

Prezentacija novih identifikacionih dokumenata

Prezentacija novih identifikacionih dokumenata...

20.04.2005.

Oružje i municija

Podaci o odobrenjima za nabavljanje, držanje i nošenje vatrenog o oružju i municije....Download