Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

Izdavanje dokumenata

17.07.2017.

ROKOVI ZA RJEŠAVANJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE LIČNE KARTE, PASOŠA, SAOBRAĆAJNE I VOZAČKE DOZVOLE

U praksi rok za izdavanje lične karte, pasoša i vozačke dozvole je pet dana.

16.07.2017.

NABAVKA I REGISTRACIJA ORUŽJA

a) Odobrenje za nabavku oružja (za fizičko i pravno lice) potrebo je: 1. zahtjev, 2. dokaz o opravdanom razlogu za nabavku oružja (lična bezbjednost, odnosno lov ili sport); 3. o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja (za fizičko i odgovorno lice u pravnom licu); 4. o tehničkom znanju i vještini za pravilnu upotrebu, držanje i nošenje oružja (lična bezbjednost – potvrda o osposobljenosti; odnosno lov – uvjerenje o položenom lovačkom ispitu i aktivnom članstvu) ili sport – uvjerenje sportske streljačke organizacije o aktivnom članstvu)

16.07.2017.

VOZAČKA DOZVOLA I REGISTRACIJA VOZILA

a) Izdavanje vozačke dozvole ili licence za instruktora vožnje: 1. zahtjev, 2. dokaz o položenom vozačkom ispitu (ukoliko se izdaje prvi put nakon položenog vozačkog ispita), osim ako se izdaje na osnovu važeće strane vozačke dozvole i ovjerenog prevoda iste (koja se predaje prilikom izdavanja crnogorske i dostavlja zemlji koja je izdala);

05.12.2014.

Postupak i potrebni dokazi za izdavanje ličnih dokumenata - LIČNA KARTA

Punoljetni državljanin Crne Gore koji ima prebivalište u Crnoj Gori, obavezan je da ima važeću ličnu kartu, izdatu u skladu sa Zakonom o ličnoj karti.Crnogorski državljanin stariji od 6 godina koji ima prebivalište u Crnoj Gori, ima pravo na ličnu kartu.Lična karta se izdaje sa rokom važenja od deset godina, uz izuzetak: • Građaninu mlađem od 18 godina života, lična karta se izdaje sa rokom važenja od šest godina • Građaninu starijem od 65 godina lična karta se izdaje sa rokom važenja od 40 godina.

05.12.2014.

Postupak i potrebni dokazi za izdavanje ličnih dokumenata -PASOŠ

Pravo na biometrijski pasoš ima crnogorski državljanin. Pasoš crngorskom državljaninu izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina, a licu mlađem od 4 godine života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od dvije godine. Za izdavanje pasoša, shodno Zakonu o putnim ispravama, potrebno je priložiti: 1. zahtjev (obrazac se dobija u područnim jedinicama ili filijalama za upravne unutrašnje poslove); 2. dokaz o uplati naknade za obrazac 15,00 eura i administrativne takse 25,00 eura; 3. identifikaciona isprava (lična karta, pasoš, vozačka dozvola ili druga javna isprava sa fotografijom iz koje se može utvrditi njihov identitet).

13.12.2007.

Prezentacija novih identifikacionih dokumenata

Prezentacija novih identifikacionih dokumenata...